Obligacje BGK mają gwarancję Skarbu Państwa. Papiery są pięcioletnie, ich oprocentowanie nominalne jest takie samo jak w przypadku skarbowych pięciolatek i wynosi 5,75 proc.

Jedno będzie je różnić: rentowność po przetargu.

– Obligacje o mniejszej płynności niż obligacje skarbowe zawsze będą miały ją nieco wyższą – mówi wiceprezes BGK Robert Sochacki.

Spodziewa się, że inwestorzy na aukcji zechcą kupić papiery z dyskontem, czyli poniżej wartości nominalnej.

To automatycznie pociągnie rentowność w górę. O ile? Można spodziewać się, że inwestorzy zażądają oprocentowania wyższego o 20–30 pkt bazowych ponad obligacje skarbowe. Wczoraj na rynku pięciolatki wyceniano na około 5,77 proc. Jeśli przewidywania analityków się sprawdzą, oprocentowanie obligacji BGK wyniesie około 6 proc.

Więcej informacji: Inwestorzy chcą premii za obligacje drogowe.

di.com.pl