"Rada ocenia prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego za wyższe od prawdopodobieństwa, że inflacja będzie wyższa od celu. Jednocześnie Rada ocenia, że w ostatnich miesiącach prawdopodobieństwo ukształtowania się inflacji w średnim okresie poniżej celu inflacyjnego uległo zmniejszeniu" - napisano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Drugie zdanie oznacza prawdopodobnie, że Rada powoli przygotowuje się do zmiany nastawienia i wkrótce przejdzie na nieformalne neutralne nastawienie w polityce pieniężnej. Podczas konferencji zasugerował to także delikatnie prezes NBP Sławomir Skrzypek, mówiąc, że łagodne nastawienie RPP nieco złagodniało. Można więc oczekiwać, że na październikowym posiedzeniu władzy pieniężnej, gdy jej członkowie poznają najnowszą projekcję inflacji, może w komunikacie pojawić się zdanie wyraźnie wskazujące na zmianę nieformalnego nastawienia Rady z łagodnego na neutralne.

Nie obniżając stóp procentowych Rada pokazała po raz kolejny, że o jej kroku zdecydowały przede wszystkim czynniki bieżące

Niezależnie jednak od tego, czy to nastąpi można mieć pewność, że czas luzowania polityki pieniężnej się zakończył i obecnie należy oczekiwać okresu podwyżek stóp procentowych , który powinien rozpocząć się w połowie 2010 r.

Poza tym w komunikacie po posiedzeniu Rady oraz w wypowiedziach jej członków nie nastąpiła żadna zmiana. Nie obniżając stóp procentowych Rada pokazała po raz kolejny, że o jej kroku zdecydowały przede wszystkim czynniki bieżące, czyli wolniej od oczekiwań spadająca inflacja oraz coraz lepsze dane napływające z globalnej i rodzimej gospodarki. Wyhamowuje bowiem spadek produkcji przemysłowej, a sprzedaż detaliczna i dynamika wynagrodzeń nadal są na zaskakująco wysokim poziomie. Dzięki temu wzrost PKB w I półroczu 2009 r. jest dodatni i nie zmusza Rady do wspierania gospodarki za wszelką cenę, bez patrzenia na zachowanie się cen.

W środę RPP nie zmieniła poziomu stóp procentowych utrzymując wysokość 3,50% w przypadku głównej stopy referencyjnej. Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB analityków nie oczekiwał redukcji stóp we wrześniu.