"Najlepiej byłoby nie wydobywać węgla tam gdzie jest metan, nie wydobywać węgla z głębokości poniżej 1000 metrów i zamiast tego rozwinąć energetykę odnawialną" - powiedział na konferencji prasowej Buzek.

Jednocześnie zaznaczył, że zamykanie kopalni, w których występuje silne stężenie metanu, byłoby w chwili obecnej wielkim wyzwaniem dla gospodarki w Polsce. "Okazałoby się, że mamy za mało energii elektrycznej, za mało węgla" - dodał przewodniczący PE.

Wygaszanie kopalni metanowych może - zdaniem Buzka - następować stopniowo, wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii. "Musimy też zbudować elektrownie atomowe, ale najważniejsze w tej chwili są odnawialne źródła energii" - podkreślił Buzek.

Przewodniczący PE zaznaczył, że szybki rozwój energetyki odnawialnej w Polsce umożliwiają systemy wsparcia. "Są one niezbędne, ponieważ obecnie jej pozyskiwanie jest nieopłacalne w porównaniu z tradycyjnymi źródłami ciepła i elektryczności" - tłumaczył Buzek. Podkreślił, że istnieje w tym zakresie silne wsparcie Unii Europejskiej oraz pochodzące ze środków krajowych. Wskazał również, że potrzebne są odpowiednie regulacje prawne oraz modernizacja sieci elektrycznych.

"Te wszystkie elementy połączone w całość umożliwią Polsce szybki rozwój odnawialnych źródeł energii" - powiedział Buzek. Jego zdaniem, najważniejszy dla Polski jest obecnie rozwój biogazowni, farm wiatrowych oraz wykorzystanie biomasy.

"Musimy również pamiętać, że podstawą do obniżenia kosztów energetyki odnawialnej są nowe technologie i w tym obszarze Polska musi inwestować" - zastrzegł Buzek. W przyszłości - zdaniem przewodniczącego PE - Polska mogłaby pozyskiwać nawet do 25 proc. zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych.

W sobotę w Polkowicach odbywa się Forum Ekoenergetyczne. Jak podkreślają jego organizatorzy z Fundacji na Rzecz Rozwoju Energetyki Zielony Feniks, ideą imprezy jest prezentacja problematyki związanej z energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

W ramach Forum odbywają się: ogólnopolska konferencja naukowa, targi energetyczne Eco Source oraz warsztaty i panele dyskusyjne. Rozmawiano m.in. o koncepcjach energetyki w gminach wiejskich, wykorzystaniu energii elektrycznej i biopaliwa w pojazdach mechanicznych oraz o elementach ekoenergetyki w polityce energetycznej, ekologicznej i agrarnej w Polsce.

Forum zakończy się w niedzielę.