Z badań GUS wynika, że oceny bieżącego portfela zamówień są nadal pesymistyczne.

"Krajowy portfel zamówień jest gorszy niż przed miesiącem, natomiast negatywne oceny zagranicznego portfela zamówień utrzymują się na poziomie z sierpnia. Bieżąca produkcja jest nadal ograniczana" - napisano w komunikacie GUS.

"Utrzymują się korzystne prognozy portfela zamówień i produkcji"

Według GUS, utrzymują się korzystne prognozy portfela zamówień i produkcji.

"Nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych ulega niewielkiemu zmniejszeniu. Należności od kontrahentów są ściągane terminowo. Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu zobowiązań finansowych. Również prognozy sytuacji finansowej są nieco mniej pesymistyczne niż w sierpniu. Utrzymuje się skala planowanych zwolnień pracowników. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrosnąć" - dodano.