We wrześniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu wynosi plus 3 - podał GUS.

"Poprawę koniunktury sygnalizuje 20 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 17 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 16 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano w komentarzu do badań.

"Bieżąca sprzedaż jest ograniczana w większym stopniu niż przed miesiącem, co powoduje, że zwiększają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Natomiast prognozy na najbliższe miesiące przewidują zwiększenie sprzedaży i w konsekwencji wskazują na możliwość zmniejszenia się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych" - dodają eksperci GUS.

W badań wynika, że oceny bieżącej sprzedaży we wrześniu są bardziej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu, natomiast przewidywania na najbliższe miesiące wskazują na możliwość zwiększenia sprzedaży.

Przedsiębiorcy sygnalizują we wrześniu szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów

"Zwiększają się trudności związane z regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych przy prognozach wskazujących na możliwość zmniejszenia się trudności w tym zakresie. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. Mimo to ilość zamawianych towarów u dostawców może się nieznacznie zwiększyć. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, nieco mniejsze niż przewidywano przed miesiącem" - napisano.

Przedsiębiorcy sygnalizują we wrześniu szybszy niż przed miesiącem wzrost bieżących i przyszłych cen towarów - podaje GUS.

Z badań wynika także, że najlepiej koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem, dla której wskaźnik przyjmuje wartość plus 13 (plus 4 w sierpniu). Branża żywnościowa odnotowuje wskaźnik równy plus 4 (plus 6 przed miesiącem). Wskaźnik dla branży włókno, odzież, obuwie wynosi plus 2 (minus 1 w sierpniu). Branża pojazdy samochodowe odnotowuje brak zmiany w tym zakresie - 0 (plus 1 miesiąc wcześniej).