Po raz pierwszy od przyznania Polsce unijnych funduszy na lata 2007–2013 konkursy na dotacje na budowę sieci internetowych będą zorganizowane we wszystkich województwach. W ubiegłym roku granty dla firm, chcących inwestować w internet w miejscowościach, które duzi operatorzy telekomunikacyjni ze względów biznesowych omijają, były dostępne tylko w niektórych regionach.

– Od początku marca sukcesywnie ruszają konkursy na dotacje w kolejnych województwach. Chcemy, by w tym roku granty były dostępne w całym kraju – mówi Rafał Poździk z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z planów resortu wynika, że w 2010 roku do podziału między zainteresowane firmy będzie ok. 100 mln zł. Ponieważ dotacje na budowę sieci nie są wysokie (wynoszą kilkaset tys. zł), to środki starczą na sfinansowanie ok. 150 projektów. Dzięki temu mieszkańcy takiej właśnie liczby małych miejscowości już za rok będą mogli cieszyć się z możliwości skorzystania z szerokopasmowego dostępu do sieci.

Wsparcie jest dzielone w ramach Działania 8.4 w programie Innowacyjna Gospodarka. Mimo że UE przyznała Polsce aż 200 mln euro, to do tej pory udało się wykorzystać mniej niż 1 proc. pieniędzy. Przeszkodą był nie tylko brak dotacji w większości województw, ale także problemy z mapami dostępu do sieci. Tymczasem wsparcie może zostać przyznane tylko na inwestycje na obszarach, na których obecnie nie ma możliwości skorzystania z szerokopasmowego internetu.