Rada nadzorcza powołała go na to stanowisko z dniem 1 października.

Jednocześnie decyzją rady nadzorczej Wojciech Papierak, wiceprezes zarządu PKO BP SA, z dniem 1 października 2009 r. przestanie pełnić obowiązki prezesa banku.

Według wcześniejszych informacji w konkursie na stanowisko prezesa banku PKO BP oferty złożyło 14 osób, z kolei 24 osoby złożyły oferty na stanowisko wiceprezesa zarządu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane były do 15 września.

Pod koniec czerwca WZA PKO BP zdecydowało o emisji do 300 mln akcji z zachowaniem prawa poboru. Dniem prawa poboru planowanej emisji akcji serii D będzie 6 października.

Ostateczną decyzję o wielkości emisji podjąć ma zarząd PKO BP, natomiast cenę emisyjną i terminy subskrypcji określi rada nadzorcza po rekomendacji zarządu.