Postronni obserwatorzy uważają procesy opcyjnie za przejaw złej pogody dla bogaczy. Żeby bowiem takie postępowanie mogła wszcząć średnia polska firma, a nie tylko duża spółka giełdowa, to jej właściciele muszą mieć prócz sporej dozy samozaparcia także pieniądze. Powinni przy tym zebrać argumenty i dowody. W sądzie bowiem – jak wszędzie – nie wystarczy mieć rację.

Początek procedury

Przed planowanym procesem przedsiębiorca powinien złożyć bankowi propozycję ugodowego załatwienia sprawy. Mogą to być rokowania, które miałyby szanse doprowadzić do uznania przez bank roszczenia klienta lub sugestia zapisu na sąd polubowny inny niż Związku Banków Polskich. – Nie znam jednak przypadku, żeby bank zgodził się na rozpatrzenie sporu, w którym uczestniczy, przez inny sąd arbitrażowy niż ZBP – mówi Mariusz Korpalski, radca prawny z poznańskiej kancelarii Komarnicka Korpalski. – Ważne jest, by przedsiębiorca, który uważa, że został wprowadzony przez instytucję finansową w błąd, proponując koncyliacyjne rozwiązanie problemu, wyraźnie zaznaczył to w piśmie skierowanym do proponenta opcji. Musi też napisać, że jeśli bank nie uzna jego racji, to będzie zmuszony uchylić się od skutków umów opcyjnych z powodu podstępu. Podstępu bowiem użyli wobec moich klientów urzędnicy banków – dodaje mec. Korpalski.

Podstawą prawną, którą może powołać wprowadzona w błąd strona transakcji opcyjnych, jest art. 88 kodeksu cywilnego. Przepis dotyczy również błędu kwalifikowanego, tzn. podstępu. Tak więc poszkodowany ma rok na to, żeby się uchylić od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Deklarację taką powinien złożyć na piśmie. – Gwałtowne ruchy ze strony banków i zamykanie transakcji zaczęły się pod koniec września ubiegłego roku. Tym samym jest to ostatni dzwonek dla zainteresowanych przedsiębiorców, żeby się zastanowić nad strategią prowadzenia sporu – przypomina mec. Korpalski.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennik Gazeta Prawna: Jak bronić się przed skutkami umów opcyjnych.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz dowiesz się o:

- Kliencie w podwójnej roli
- Jak bronią się banki
- Wniosku o zabezpieczenie
- Pisaniu pozwu
- Wypowiedzeniu zapisu
- Nieważności transakcji