Obecna sytuacja ekonomiczna zmusiła menedżerów do podejmowania decyzji związanych z redukcją kosztów, których skutki firmy odczują w przyszłości. To, czy menedżerowie odniosą sukces albo poniosą porażkę, okaże się dopiero za kilka miesięcy.

Aktualnie dominuje rynek pracodawcy. Daje to menedżerom bardzo dużą swobodę w podejmowaniu decyzji personalnych, ale już niedługo sytuacja ta może się odwrócić. Podwładni mają dobrą pamięć i efekty złego zarządzania odczują najbardziej sami menedżerowie.

Pracownicy o menedżerach

Przedsiębiorstwa coraz częściej przyglądają się swoim menedżerom. Firma Krauthammer Observatory przeprowadziła badania postaw i zachowań menedżerskich. Okazuje się, że ponad 30 proc. europejskiej kadry zarządzającej ignoruje swoje otoczenie, nie buduje pozytywnych relacji i ogranicza pracowników.

Z obserwacji warszawskich konsultantów Krauthammer wynika, że największe różnice między polskimi i zagranicznymi menedżerami dotyczą głównie mentalności i uwarunkowań społecznych.

Główną zaletą polskich menedżerów jest kreatywność. Wyróżnia ich także bardzo dobre przygotowanie merytoryczne.

Za podstawowe wady pracownicy wskazują jednak niedostrzeganie ważności podtrzymywania relacji międzyludzkich, zwracania uwagi na prezentowane przez siebie postawy i ich wpływ na postępowanie podwładnych.

Przykładem może być sytuacja w jednej z firm motoryzacyjnych.

– Ograniczono tam m.in. wydatki na szkolenia. Menedżerów ominął kurs z zarządzania zmianą, który teraz, gdy pojawiły się problemy, jest w pośpiechu realizowany – podaje Anna Syrek-Kosowska, coach kadry menedżerskiej z Centrum Szkoleń i Psychologii Biznesu.