W ciągu ostatnich czterech kwartałów liczba szerokopasmowych łączy internetowych wzrosła na świecie o 14 proc.
W Europie liczba łączy między czerwcem 2008 a czerwcem 2009 zwiększyła się o 13 proc. do 135 mln, przy czym w Europie Zachodniej rosła wolniej niż w Europie Wschodniej. Na Zachodzie Europy zwiększyła się o 10 proc. do 109,7 mln sztuk, a w Europie Wschodniej o prawie 30 proc. do 25,1 mln.

Polska: rynek jeszcze rośnie

Danych dla poszczególnych krajów nie ujawniono. Z szacunków DGP wynika, że u nas wzrost wyniósł ok. 20 proc. do 4,6 mln linii. Telekomunikacja Polska szacuje, że w II kwartale było u nas 5,8 mln szybkich łączy, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Nasze szacunki, oparte na danych firmy badawczej Point Topic, są ostrożniejsze i mówią o 4,5 mln łączy. I DGP i Point Topic nie uwzględniają sieci osiedlowych. Poza Europą Wschodnią rynek szybkiego internetu rósł szybko także w Ameryce Południowej (31 proc. w ciągu czterech kwartałów) i Azji Południowo-Wschodniej (25 proc.). Dane za II kwartał pokazują, że kryzys gospodarki światowej odciska się na popycie na nowe szybkie łącza internetowe. Wzrost na świecie wyniósł 3 proc., w Europie o 2,4 proc., Europie Wschodniej – 5,9 proc., a w Polsce ok. 4 proc. (szucunki GP).

Telewizja przez telefon

Podczas paryskiego Broadband World Forum opublikowano też informacje dotyczące rozwoju telewizji z gniazdka telefonicznego, czyli IPTV. Między czerwcem 2008 r. a czerwcem 2009 r. ten rynek wzrósł o niemal 74 proc., ale nadal jest on niewielki. Na całym świecie w czerwcu było 29,9 mln użytkowników IPTV, w tym 13,6 mln w Europie, z czego 1,2 mln w Europie Wschodniej. W Polsce liczba klientów IPTV wynosi ok. 100 tys., a głównym dostawcą jest grupa TP.