Według projektu dochody budżetu wyniosą 245,5 mld zł. Wydatki zaplanowano na kwotę nie większą niż 297,7 mld zł.