Zapadł pierwszy w Polsce sądowy wyrok w sprawie o zadośćuczynienie, będzie apelacja. Do ubezpieczycieli zwraca się mniej niż połowa uprawnionych – dotychczas 2 tys. roszczeń. Towarzystwa przewlekają postępowania, przyznając na początek najwyżej 30 tys. zł.
Zakończyła się pierwsza w Polsce rozprawa sądowa o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Wyrok, który zapadł, nie kończy jednak tej precedensowej sprawy.
– Sąd zasądził kwotę mniejszą, niż oczekiwaliśmy, więc po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia będziemy wnosili apelację – zapowiada Jacek Gęga z kancelarii odszkodowawczej Kurier GC.