Polscy przedsiębiorcy nadal niechętnie sięgają po nowoczesne wzornictwo przemysłowe. Poprzez finansowanie projektów, które upowszechniają wiedzę na temat wzornictwa, z pomocą przychodzi im Unia Europejska.
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości gości dwa projekty współfinansowane ze środków unijnych - Żywa galeria designu oraz Śląska Sieć na rzecz Wzornictwa. Przedsięwzięcia wzajemnie się dopełniają. Łączy je pomysł powiązania promocji sztuki i nowoczesnego polskiego wzornictwa przemysłowego z przedsiębiorczością. Cieszyński zamek stanowi punkt kontaktowy dla projektantów, firm projektowych i producentów. Przedsiębiorcy otrzymają tu bezpłatne usługi informacyjne, a także skorzystają z internetowej bazy danych w zakresie wzornictwa przemysłowego. Projektanci wspierani są przez organizowane wystawy i konkursy. Dzięki możliwości nawiązywania współpracy z firmami, efekty ich działalności mogą potencjalnie znaleźć odzwierciedlenie w produktach oferowanych na rynku. Przedsiębiorcy mają zatem szansę zlecić zaprojektowanie przedmiotu, który w przyszłości miałby zostać wyprodukowany przez ich firmę. Z przykładami produktów można zapoznać się we wspomnianej klubokawiarni Presso.
Jak mówią autorzy przedsięwzięcia: z designem jest jak z prozą, tak jak nikt nie wie, że mówi prozą; podobnie producenci nie zdają sobie sprawy, że stosują design.
Oby było więcej tak inspirujących projektów. Jest to bowiem znakomity przykład tego, jak można promować region poprzez konsekwentne realizowanie przemyślanej, ambitnej polityki rozwoju. Potencjał wzornictwa przemysłowego jest jednym z priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.
Cieszyn jest jednym z finalistów konkursu siedmiu cudów unijnych funduszy, którego wyniki poznaliśmy na początku maja. W ramach projektu Polska Pięknieje wyłoniono najciekawsze i najbardziej udane przykłady wykorzystania środków europejskich, których celem było podniesienie turystycznej atrakcyjności naszego kraju.
W nowej perspektywie 2007-2013 o środki na działalność innowacyjną i promocję przedsiębiorczości można się starać w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wnioski o wsparcie z funduszy unijnych w ramach RPO należy składać do właściwego dla miejsca realizacji projektu urzędu marszałkowskiego.
Natomiast w przypadku projektów o charakterze ponadregionalnym wsparcie jest dostępne w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.