"Być może ten spadek będzie mniejszy niż pokazywały to nasze modele" - powiedział Skrzypek dziennikarzom.

Jednocześnie prezes NBP potwierdził wcześniejsze prognozy co do szans na dodatni wzrost gospodarczy w 2009 r. Dodał, że należy jednak mieć na uwadze ryzyka, które są poważne.

W końcu lipca członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Dariusz Filar powiedział, że obecne szacunki pozwalają oczekiwać, że wzrost PKB w II kw. 2009 r. był dodatni, choć wyniósł zapewne mniej niż 0,8% r/r odnotowane w I kw. br. Według niego, wbrew wcześniejszym obawom, także II kw. może być "na plusie", zaś w IV kw. możliwe jest już przyspieszenie wzrostu.

Według centralnej ścieżki czerwcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB wyniesie 0,4% w 2009 r., a w kolejnym gospodarka przyspieszy do 1,4% wobec wzrostu 4,9% w 2008 r.