Główny inwestor stoczni Gdynia i Szczecin - Stichting Particulier Fonds Greenrights - do 17 sierpnia ma przekazać pieniądze za majątek tych zakładów. Inwestor poprosił resort skarbu o przesunięcie terminu zapłaty. Wątpliwości inwestora miał wzbudzić list Szczecińskiego Stowarzyszenia Obrony Stoczni, w którym napisano m.in., że stocznia w Szczecinie mogła być "pralnią brudnych pieniędzy".

"Wydaje się, że ryzyko związane z przedłużeniem czasu dla inwestora do 17 sierpnia jest bliskie zeru" - powiedział premier podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

"Rząd włożył wiele wysiłku, by sprzedać majątek stoczni w całości"

Tusk zaznaczył, że rząd włożył wiele wysiłku, by sprzedać majątek stoczni w całości, co stwarza szansę, iż zachowana zostanie produkcja statków. Dodał, że do takiego przetargu mógł przystąpić każdy inwestor z dowolnego kraju świata. Wygrał ten, który wpłacił wadium i zadeklarował największą wpłatę - mówił szef rządu.

Premier zaznaczył, że gwarantami finansowymi dla funduszu, który startował w przetargu, są finansowe instytucje z Kataru. Zdaniem Tuska, bez tej współpracy stocznie nie zostałyby kupione.

"Jest rzeczą ważną, by stocznie znalazły nabywców. My tych pieniędzy nie mamy"

"Jest rzeczą ważną, by stocznie znalazły nabywców. My tych pieniędzy nie mamy" - podkreślił. Dodał, że rząd ma pewność, iż Katar jest gotowy do wieloletniej strategicznej współpracy i zaangażowania miliardów dolarów.

"Jeżeli nie wpłacą pieniędzy do 17 sierpnia, zabierzemy wadium (...) To wadium, które wpłacili inwestorzy, przepadnie i będziemy w trybie upadłościowym sprzedawali majątek stoczniowy, tak jak to wynika z przepisów polskiego prawa" - powiedział premier.

Wadium wynosi 8 mln euro.

W maju Stichting Particulier Fonds Greenrights zakupił kluczowe aktywa stoczni Gdynia i Szczecin, a 17 czerwca otrzymał gwarancje banku Qatar Islamic Bank. Inwestor ma zapłacić za majątek stoczni Gdynia i Szczecin odpowiednio - ponad 287 mln zł oraz ponad 94 mln zł. Stichting Particulier Fonds Greenrights jest jedynym udziałowcem spółki Polskie Stocznie. Natomiast QInvest jest inwestorem w tej spółce.