"Nie jest intencją inwestora wycofanie się z transakcji. Inwestor poprosił jedynie resort skarbu o przesunięcie terminu zapłaty za majątek stoczni do 17 sierpnia" - zapewniła spółka w komunikacie.

W czwartek Polskie Stocznie poinformowały, że główny inwestor stoczni oraz katarski fundusz QInvest otrzymały list od Stowarzyszenia Obrony Stoczni, w którym napisano m.in., że zakład w Szczecinie mógł być "pralnią brudnych pieniędzy".

"Informacje podane w liście podlegają aktualnie analizie inwestora, który otrzymał także wyjaśnienie od strony polskiej. List ten wpłynął na potrzebę wydłużenia terminu płatności za aktywa stoczniowe" - podały w czwartek Polskie Stocznie.

Wątpliwości inwestora miał wzbudzić list od Stowarzyszenia Obrony Stoczni

Wątpliwości inwestora miał wzbudzić list od Stowarzyszenia Obrony Stoczni, w którym napisano m.in., że "pewne części majątku SSN mają poważne wady prawne". Inwestor chce przeprowadzić dodatkowy audyt, by wykluczyć te wątpliwości prawne. Stowarzyszenie reprezentuje około 1600 udziałowców spółki Stocznia Szczecińska Porta Holding, która upadła w 2002 roku, a na jej majątku powstała SSN. Stowarzyszenie zawiązało się w ubiegłym roku.

Szef resortu skarbu Aleksander Grad skierował w czwartek sprawę do prokuratury i ABW. Jego zdaniem, zastrzeżenia wyrażone w liście nie mają podstaw prawnych i są "jawnym sabotażem".

W maju Stichting Particulier Fonds Greenrights zakupił kluczowe aktywa stoczni Gdynia i Szczecin, a 17 czerwca otrzymał gwarancje banku Qatar Islamic Bank. Inwestor ma zapłacić za majątek stoczni Gdynia i Szczecin odpowiednio - ponad 287 mln zł oraz ponad 94 mln zł. 25 czerwca Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało oficjalną zgodę na sprzedaż tych aktywów, potrzebną dla podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stichting Particulier Fonds Greenrights jest jedynym udziałowcem spółki Polskie Stocznie. Natomiast QInvest jest inwestorem w tej spółce.