"Osobiste doświadczenie podpowiada mi, że pomiędzy ogólnymi deklaracjami TP, a wdrożeniem ich w życie jest olbrzymia przepaść" - powiedział Godlewski, który wcześniej informował że Netia nie wierzy w kompromis z TPSA i zapowiadał, że spółka będzie optować za jak najdalej idącym podziałem operatora zasiedziałego.

Godlewski zaznaczył jednak, że jeśli prezes UKE Annie Streżyńskiej uda się doprowadzić do porozumienia dwustronnych umów cywilnoprawnych między TPSA a innymi operatorami (które mają gwarantować przestrzeganie porozumienia i równe traktowanie operatorów alternatywnych), to "Netia z przyjemnością przystąpi do takich kompromisowych rozwiązań".

Wcześniej Anna Streżyńska zapowiedziała, że zawarte dziś porozumienie, umożliwi regulatorowi zawieszenie na rok prac nad podziałem TPSA.