Oscypek jest produktem regionalnym zarejestrowanym w Komisji Europejskiej na początku 2008 roku. Jest to twardy ser wyrabiany z mleka owczego w okresie od maja do września według tradycyjnej receptury stworzonej przez górali z Podhala.

Oscypek powstaje wyłącznie na obszarze wybranych gmin i powiatów województwa małopolskiego i śląskiego. Dlatego kontrolę może przeprowadzić Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej lub Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, bądź prywatna jednostka certyfikująca.

Kontrola polega m.in. na sprawdzeniu poszczególnych etapów produkcji na miejscu, tj. w bacówce. Pozytywny wynik kontroli będzie potwierdzeniem wysokiej jakości produktu, co może się przełożyć na wzrost popytu. Koszt uzyskania certyfikatu wynosi ok. 500 zł.

Wytwórcy oscypków mogą ubiegać się o dofinansowanie

Wytwórcy oscypków mogą jednak ubiegać się o dofinansowanie, które całkowicie pokrywa koszty związane z uzyskaniem certyfikatu. Taka pomoc przewidziana jest w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i jest przyznawana przez pięć lat.

Ponadto z PROW 2007-2013 można uzyskać pieniądze na działania promocyjne, które mają zwiększyć popyt m.in. na produkty regionalne. Producenci oscypka mogą dostać zwrot 70 proc. kosztów poniesionych na promocję tego sera.