Banki obecnie więcej płacą za lokaty długoterminowe niż te zakładane na miesiąc czy kwartał. To oznacza, że sytuacja na rynku depozytowym wraca do normy.
Jak wynika z danych firmy Expander, średnie oprocentowanie lokat 12-miesięcznych wynosi obecnie 4,73 proc., podczas gdy ostro promowane do niedawna przez banki lokaty 3-miesięczne oprocentowane są średnio w stosunku 4,32 proc.
– Wyraźnie zmieniła się relacja między atrakcyjnością lokat 3-miesięcznych i rocznych. Dziś znowu te drugie są bardziej atrakcyjne, co może świadczyć o stabilizacji sytuacji w sektorze bankowym – zauważa Jarosław Sadowski, analityk firmy Expander.pl.