Oprocentowanie pieniędzy na kontach oszczędnościowych w wielu bankach jest często porównywalne z oprocentowaniem lokat bankowych. Jak wynika z rankingu przygotowanego przez Open Finance, najwyższe odsetki można uzyskać w Euro Banku i w City Handlowym. Oprocentowanie konta oszczędnościowego wynosi tam 6,06 proc. w skali roku.

Dla porównania w BOŚ-u, ING BSK, Pekao SA, Invest Banku, Lukas Banku czy Nordei, które są na końcu rankingu przygotowanego przez Open Finance, odsetki są nawet o połowę niższe. Wysokość oprocentowania to główne kryterium, które wzięto pod uwagę przy sporządzaniu tego zestawienia. Duże znaczenie miał też sposób naliczania oprocentowania. W Eurobanku kapitalizacja odsetek następuje każdego dnia.

– Bank wprowadził dzienną kapitalizację odsetek, dzięki której zyski z konta zwolnione są z podatku Belki. Jest to możliwe, jeśli naliczone odsetki nie przekraczają dziennie 2 zł 49 gr – mówi Mateusz Ostrowski z Open Finance.

Dzienne naliczanie odsetek stosują też Kredyt Bank i BPH, ale w tych bankach oprocentowanie jest wyraźnie niższe. Większość banków stosuje miesięczną kapitalizacje odsetek, a niektóre, jak Fortis Bank, BGŻ, Lukas Bank i Noredea, odsetki naliczają raz na trzy miesiące. Jeśli ktoś decyduje się na wycofanie pieniędzy przed kapitalizacją, to na wypłatę żadnych odsetek nie może liczyć. Oprócz wysokości oprocentowania bardzo ważne są opłaty za przelewy.

– W Eurobanku przelewy z konta oszczędnościowego na własny ROR są darmowe. W innych bankach standardem jest tylko jeden bezpłatny przelew w miesiącu – twierdzi Mateusz Ostrowski.

Kolejne przelewy są zwykle płatne i kosztują nawet 10 zł za przelew. Nie wszystkie banki wymagają od klientów, którzy chcą założyć konto oszczędnościowe, posiadania w tym banku zwykłego rachunku. Jednak posiadacz ROR-u może ponosić mniejsze koszty, bo przelewy z konta oszczędnościowego na rachunek w tym samym banku są najczęściej znacznie tańsze niż przelewy zewnętrzne. Samo konto oszczędnościowe jest także najczęściej oferowane za darmo. Wyjątkiem jest City Handlowy, który od właściciela konta Superoszczędnościowego domaga się prawie 30 zł. Opłata nie jest pobierana, jeśli miesięczne wpływy na ROR w tym banku są wyższe niż 1,5 tys. zł lub płatności kartą przekraczają 500 zł.