Grupa Energa rozpoczęła proces ubiegania się o długoterminowe finansowanie programu inwestycyjnego w międzynarodowych instytucjach finansowych. Pozyskane środki skierowane mają zostać na inwestycje z obszaru usług dystrybucyjnych.
Energa ubiega się o łączną kwotę przekraczającą miliard złotych. Obecnie prowadzi rozmowy z trzema instytucjami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NBI).

Standardy międzynarodowe

Pozyskane środki mają być przeznaczone na finansowanie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w spółce Energa – Operator, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców, odnawialnych źródeł energii oraz poprawą sprawności sieci. Aby ubiegać się o finansowanie z takich instytucji, jak EBI czy EBOiR spółka musi spełniać obowiązujące na międzynarodowych rynkach finansowych standardy.
Pierwszy krok Grupa Energa już wykonała, wdrażając Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dzięki zastosowaniu tej metody prezentacji danych Grupa Energa dołączyła do grona firm, których działalność finansowa i operacyjna jest zrozumiała i przejrzysta dla potencjalnych partnerów i inwestorów.

Wydatki inwestycyjne

W 2008 roku Grupa Energa zanotowała znaczną poprawę wyników finansowych w stosunku do lat poprzednich. Przy przychodach przekraczających 8 mld zł osiągnęła ok. 435 mln zł zysku netto, który niemal w całości zamierza przeznaczyć na tegoroczne inwestycje. Łącznie plan inwestycyjny na 2009 rok zakłada w stosunku do roku poprzedniego rekordowy, bo 100-procentowy wzrost nakładów. O ile w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne wyniosły w całej Grupie ponad 650 mln zł, to w tym roku kwota ta może przekroczyć 1 mld 300 mln zł. Ponad połowa z tej sumy (750 mln zł) trafi do spółki Energa-Operator, która inwestować będzie głównie w poprawę bezpieczeństwa zasilania i zwiększenie możliwości przyłączania nowych odbiorców. Te najwyższe nakłady w historii spółki są jednak niewystarczające dla realizacji ambitnych planów rozwoju sieci i ograniczania strat przesyłowych. Stąd inicjatywa sfinansowania części z nich ze źródeł zewnętrznych. Grupa Energa planuje podpisanie umów finansowania w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Budowa i modernizacje

W roku 2009 Energa – Operator planuje wybudowanie ponad 2 tys. kilometrów linii wszystkich poziomów napięć oraz budowę lub modernizacje 30 stacji WN/SN i ponad 600 stacji SN/nn. W wyniku tych inwestycji spółka będzie mogła przyłączyć do swojej sieci ok. 35 tys. nowych odbiorców. Spory udział w budżecie inwestycyjnym mają przyłączenia odbiorców przemysłowych i farm wiatrowych.
Dzięki temu do sieci Energi popłynie zielona energia z farm położonych na terenie działania spółki, głównie w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Odnawialna energia, pozyskiwana z produktu ubocznego z fermy trzody chlewnej, popłynie także z przyłączanej w tym roku elektrowni biogazowej Koczała-Poldanor w Koczale (okolice Człuchowa w Pomorskiem).Pełną parą prowadzone są prace przyłączeniowe obiektów przemysłowych.

Sztandarowymi przedsięwzięciami są zakończenie budowy GPZ (Główny Punkt Zasilania) Radomska na terenie Oddziału w Elblągu, związane z realizacją przyłączenia zakładu Alstom oraz budowa zasilania w energię elektryczną dużej fabryki mebli Ikei w Wielbarku k. Szczytna (Warmińsko-Mazurskie). Wśród dużych klientów, którzy przyłączani będą do sieci Energa – Operator w 2009 roku jest także międzynarodowa firma Saint Gobain (Koło, woj. wielkopolskie), Zakład Produkcji Wyrobów z Elastomeru Saminex z Kurzętnika (woj. warmińsko-mazurskie) oraz fabryka okien w miejscowości Wędkowy, która zostanie zasilona z nowo budowanego GPZ Swarożyn (woj. pomorskie).
Budowa i plany dalszego rozwoju osiedli wokół miast wymagają rozbudowy sieci zasilającej nowe obiekty. W tym roku do eksploatacji zostały lub zostaną oddane, nowe Główne Punkty Zasilania na terenie gdańskiego oddziału spółki (w Gdyni, Swarożynie oraz Kowalach pod Gdańskiem). Trwają też przygotowania do budowy GPZ Nowy Port, który będzie zasilał m.in. stadion Baltic Arena. Obecnie inwestycja jest na etapie dokumentacji technicznej, a jej zakończenie powinno nastąpić w 2010 roku. Cel ten przyświeca także pierwszej w Polsce, nowatorskiej inwestycji w tzw. linie niskozwisowe na trasie Koszalin-Mielno-Unieście (zasilające turystyczne miejscowości pasa nadmorskiego w rejonie Koszalina). Linie te mają o 100 proc. większą przepustowość od tradycyjnych przewodów, dzięki czemu można zasilić większą liczbę odbiorców, korzystając z istniejących już urządzeń.
Rozwój sieci to nie tylko nowe przedsięwzięcia, ale i unowocześnienie istniejących urządzeń. W tym roku Energa-Operator planuje zmodernizować 266 stacji i 255 km sieci wszystkich poziomów napięć oraz wymienić 756 transformatorów. Ponadto spółka kontynuuje program rozwoju zdalnego odczytu – w pierwszym etapie dotyczy on klientów biznesowych. Rokrocznie spółka wymienia też ok. 180 tys. liczników, zastępując starsze modele nowoczesnymi urządzeniami elektronicznymi.
35 tys. nowych odbiorców energii będzie mogła w tym roku przyłączyć do swojej sieci Energa – Operator
DO MODERNIZACJI
Plany modernizacyjne Energa – Operator:
● 266 stacji
● 255 km sieci
● 756 transformatorów.