Energa ubiega się o łączną kwotę przekraczającą miliard złotych. Obecnie prowadzi rozmowy z trzema instytucjami: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym (NBI).

Standardy międzynarodowe

Pozyskane środki mają być przeznaczone na finansowanie modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej w spółce Energa – Operator, a w szczególności na inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców, odnawialnych źródeł energii oraz poprawą sprawności sieci. Aby ubiegać się o finansowanie z takich instytucji, jak EBI czy EBOiR spółka musi spełniać obowiązujące na międzynarodowych rynkach finansowych standardy.

Pierwszy krok Grupa Energa już wykonała, wdrażając Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Dzięki zastosowaniu tej metody prezentacji danych Grupa Energa dołączyła do grona firm, których działalność finansowa i operacyjna jest zrozumiała i przejrzysta dla potencjalnych partnerów i inwestorów.

Wydatki inwestycyjne

W 2008 roku Grupa Energa zanotowała znaczną poprawę wyników finansowych w stosunku do lat poprzednich. Przy przychodach przekraczających 8 mld zł osiągnęła ok. 435 mln zł zysku netto, który niemal w całości zamierza przeznaczyć na tegoroczne inwestycje. Łącznie plan inwestycyjny na 2009 rok zakłada w stosunku do roku poprzedniego rekordowy, bo 100-procentowy wzrost nakładów. O ile w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne wyniosły w całej Grupie ponad 650 mln zł, to w tym roku kwota ta może przekroczyć 1 mld 300 mln zł. Ponad połowa z tej sumy (750 mln zł) trafi do spółki Energa-Operator, która inwestować będzie głównie w poprawę bezpieczeństwa zasilania i zwiększenie możliwości przyłączania nowych odbiorców. Te najwyższe nakłady w historii spółki są jednak niewystarczające dla realizacji ambitnych planów rozwoju sieci i ograniczania strat przesyłowych. Stąd inicjatywa sfinansowania części z nich ze źródeł zewnętrznych. Grupa Energa planuje podpisanie umów finansowania w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Budowa i modernizacje

W roku 2009 Energa – Operator planuje wybudowanie ponad 2 tys. kilometrów linii wszystkich poziomów napięć oraz budowę lub modernizacje 30 stacji WN/SN i ponad 600 stacji SN/nn. W wyniku tych inwestycji spółka będzie mogła przyłączyć do swojej sieci ok. 35 tys. nowych odbiorców. Spory udział w budżecie inwestycyjnym mają przyłączenia odbiorców przemysłowych i farm wiatrowych.

Dzięki temu do sieci Energi popłynie zielona energia z farm położonych na terenie działania spółki, głównie w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim. Odnawialna energia, pozyskiwana z produktu ubocznego z fermy trzody chlewnej, popłynie także z przyłączanej w tym roku elektrowni biogazowej Koczała-Poldanor w Koczale (okolice Człuchowa w Pomorskiem).