Najnowsze badania firmy Expander pokazują, że obecna oferta banków adresowana jest prawie wyłącznie do osób z dużym zapleczem finansowym. Przeciętny łączny koszt pożyczki gotówkowej dla osób zatrudnionych na umowę o pracę stanowi aż 33 proc. jej wartości. Banki rekordziści (np. Raiffeisen Bank) pobierają kwoty na poziomie 49 proc.

– Na kredyt w banku może liczyć jedynie osoba, której biznes wyda się analitykom kredytowym bezpieczny i dochodowy. Do tego przedsiębiorca musi się wykazać dużą zdolnością kredytową, co w przypadku młodych osób jest bardzo trudne – mówi Jarosław Sadowski, analityk Expandera.

Jeśli bank nie pożyczy

Młodzi przedsiębiorcy, którzy nie dostali pożyczki z banku, najczęściej proszą o wparcie finansowe rodzinę (według danych Global Entrepreneurship Monitor aż 54 proc.). Co piąty deklaruje, że pożyczył niezbędne środki od przyjaciół lub sąsiadów, a co dziesiąty od obcych osób lub dalszych krewnych. W przypadku co 25 osoby pożyczkodawcą był kolega z pracy.

Taki sposób finansowania biznesu sprawdza się jedynie w przypadku przedsięwzięć niewymagających znacznych nakładów finansowych i takich, które nie wymagają dodatkowych nakładów w pierwszych miesiącach prowadzenia tej działalności.