Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła dziś stopy procentowe na niezmienionym poziomie, podał Narodowy Bank Polski (NBP) w komunikacie.

Żaden z dwunastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów nie oczekiwał poluzowania obecnie obowiązujących parametrów polityki pieniężnej w lipcu. Ich zdaniem, nie pozwalają na to lepsze od oczekiwań dane z gospodarki, świadczące o początku końca kryzysu, oraz nadal wysoka inflacja. Najwcześniejszym możliwym terminem takiej decyzji Rady jest wrzesień, choć pojawiają się pierwsze głosy mówiące o końcu luzowania polityki pieniężnej w tej serii.

W listopadzie nastąpiła pierwsza - od lutego 2006 r. - 25-pkt. obniżka stóp procentowych, a grudzień, styczeń, luty, marzec oraz czerwiec przyniosły kolejne cięcia i obecnie główna stopa wynosi 3,50%. W maju RPP Rada obniżyła natomiast stopę rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt. proc. z 3,5% do 3,0%. Decyzja ta obowiązuje od 30 czerwca 2009 r.