Niestabilny kurs złotego jest jednym z głównych czynników niepewności na polskim rynku, a kolejna obniżka stóp procentowych nie sprzyja umacnianiu złotego - uważa ekonomista SGH Ryszard Petru.

"Dalsze obniżenie stóp nie jest dobre, bo to nie sprzyja sile polskiej waluty, a jednym z głównych czynników niepewności dla naszej gospodarki jest obecnie kurs złotego" - powiedział Petru. Jego zdaniem inwestorzy, oczekując dalszych obniżek stóp procentowych, będą mniej skłonni kupować naszą walutę.

W środę Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych; główna stopa NBP wyniesie nie mniej niż 3,75 proc. Oznacza to, że główna stopa NBP znajdzie się na historycznie najniższym poziomie, który do tej pory wynosił 4,00 proc.

"Głównym problemem teraz jest dostępność finansowania, a nie jego koszt"

"Głównym problemem teraz jest dostępność finansowania, a nie jego koszt" - zaznaczył ekspert. "Jednocześnie banki podwyższyły swoje marże za udzielenie kredytu, co niweluje efekt niższych stóp" - wyjaśnił. "W takim przypadku oprocentowanie 4 bądź 3,75 nie robi różnicy" - dodał.

"Bardziej pożyteczne dla gospodarki byłoby obniżenie rezerw obowiązkowych lub obniżenie stopy depozytowej dla banków, czyli stopy, po której banki lokują w NBP swoje środki" - uważa Petru.

Jego zdaniem, zwiększyłoby to pulę środków na kredyty, a jednocześnie zniechęciłoby banki do lokowanie wolnych środków w NBP.