Do przenoszenia numerów w jeden dzień konieczne jest stworzenie wspólnego dla wszystkich operatorów system komunikacji elektronicznej. Do czasu, kiedy to nie nastąpi nowe przepisy pozostaną martwe.

Większość operatorów deklaruje gotowość przenoszenia numerów w jedne dzień. Do dziś nie jest to jednak możliwe w praktyce. Zdaniem przedstawicieli firm telekomunikacyjnych nie wystarczy gotowość każdego operatora z osobna.

- Aby proces przenoszenia numerów mógł przebiegać sprawnie i bezpiecznie dla interesów klienta konieczne jest stworzenie wspólnego dla wszystkich operatorów systemu komunikacji elektronicznej – mówi Adam Suchenek z firmy Polkomtel S.A.

Dwa lata przygotowań

Prace Grupy Roboczej Urzędu Komunikacji Elektronicznej i operatorów nad założeniami uproszczenia procesu przenoszenia numerów poprzez uruchomienie Centralnej Bazy Danych Numerów Przeniesionych trwały od dwóch lat. Jednak pomimo wejścia w życie 6 lipca br. znowelizowanych przepisów Prawa telekomunikacyjnego faktycznie pozostają one martwe.

UKE tłumaczy to opieszałością operatorów, którzy z kolei za całe zamieszanie obwiniają Urząd.

- UKE miał uruchomić system pod koniec 2008 roku. Nieudolność urzędników sprawiła jednak, że centralny system, oczekiwany przez wszystkich operatorów, a zwłaszcza przez operatorów telefonii stacjonarnej, jest nadal w sferze planów – skarży się Adam Suchenek.

Na ostatnią chwilę

Problem polega na tym, że decyzja zmieniająca z dniem 6 lipca br. tryb przenoszenia numerów została podpisana przez Ministra Infrastruktury 17 czerwca, a zaczęła obowiązywać już od 23 czerwca br.

- Oznacza to, że operatorzy otrzymali faktycznie jedynie 12 dni na dokonanie wzajemnych uzgodnień i wprowadzenie zmian w procesach informatycznych, niezbędnych dla bezpiecznej realizacji uprawnienia klientów – tłumaczy Adam Suchenek.

Przedstawiony wcześniej operatorom projekt rozporządzenia okazał się niewystarczający. Obowiązki operatora dotyczące realizacji nowego uprawnienia klientów sieci komórkowych określiło dopiero rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 17 czerwca br.

Wykaz operatorów, którzy złożyli do Prezesa UKE wnioski o zawieszenie przenośności numerów
Sieci ruchome (komórkowe)
1. Polkomtel S.A.
2. Aster Sp. z o.o.
3. MNI Mobile S.A.
4. Avon Mobile Sp. z o.o.
5. Aster Sp. z o.o.
6. PTK Centertel Sp. z o.o.
7. GG Network S.A.
8. emFinanse Sp. z o.o.
9. Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.
10. MNI Mobile S.A.
Sieci stacjonarne
1. Aster Sp. z o.o.
2. MNI Telecom S.A.
3. Aster Sp. z o.o.
4. Telefonia Dialog S.A
5. Telekomunikacja Polska S.A.
6. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.
7. PTK Centertel Sp. z o.o
8. dataCom S.A.
9. MNI S.A.
10. Multimedia Polska S.A.
11. Multimedia Polska - Południe S.A.
12. Multimedia Polska – Zachód Sp. z o.o.
13. MNI Telecom S.A. stacj
14. Polkomtel S.A.
15. Kompania Węglowa S.A.

Stan na dzień 22.07.2009 r.