Nowelizacja ustawy o ruchu drogowym zwiększy zakres usług podstawowych stacji kontroli pojazdów. Chociaż jej uruchomienie kosztuje około 700 tys. zł, to dochody miesięczne sięgają 20 tys. zł.
Nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dzięki której stacje podstawowe zyskają szersze uprawnienia, wchodzi w życie 22 września. To oznacza, że będą mogły przeprowadzać wszystkie badania techniczne samochodów o masie do 3,5 tony. Obecnie badania samochodów z instalacją gazową czy sprowadzanych z zagranicy są zarezerwowane dla większych stacji okręgowych, mających także prawo do badania samochodów o masie powyżej 3,5 tony.
Uprawnienia w zakresie badania samochodów na gaz i sprowadzanych z zagranicy nowo otwierane stacje podstawowe utraciły w 2004 roku.