W nadziei na duże inwestycje infrastrukturalne firmy budowlane od dłuższego czasu kupowały sprzęt i zatrudniały ludzi.

- Nadal czekamy na duże przetargi i nie tracimy nadziei - mówi Konrad Jaskóła, prezes Polimex-Mostostal.

- Z zapowiadanych na ten rok przez ministra infrastruktury ponad 20 mld zł inwestycji drogowych wydanych zostanie jedynie 60 proc. - mówi Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Podobne szacunki przedstawia Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

- Do tej pory prognozowałem, że na drogi w tym roku będzie wydanych 12-13 mld złotych, ale teraz myślę, że te prognozy są zbyt optymistyczne. Przetargów jest mniej niż planowano, więc startuje w nich nawet po kilkanaście firm - mówi.

- Startujemy w przetargach na budowę stadionów w Gdańsku, Poznaniu i warszawskiego stadionu Legii - mówi prezes Jaskóła.

Do tej pory jego firma wygrywała średnio 22 proc. wszystkich przetargów, w których uczestniczyła.

Przetargi w gminach

Z dużych miast największe przetargi będą w tym roku rozpisane w Poznaniu.

- W tej chwili ogłoszone są dwa przetargi: na modernizacje ulicy Winogrady za 201 mln złotych oraz przebudowę ul. Lechickiej - mówi Tomasz Libich z Zarządu Dróg miejskich w Poznaniu.

Dodatkowo rozpisany ma być też przetarg na modernizacji wiaduktu na drodze wylotowej na Warszawę, a być może także na modernizację ronda Kaponiera w samym centrum miasta. Poznań planuje też sześć inwestycji wodno-kanalizacyjnych, a 2 października ma się zakończyć przyjmowanie ofert na budowę dodatkowych trybun i zadaszenia stadionu, na którym mają się odbywać mecze Euro 2012.

- We Wrocławiu wszystkie większe przetargi infrastrukturalne będą w przyszłym roku - mówi Marek Szempliński ze spółki Wrocławskie Inwestycje.

Trzeba więc jeszcze poczekać na budowę dróg dojazdowych do stadionu, lotniska i modernizacje tras wylotowych z Wrocławia. Za to zgodnie z planem jeszcze w tym roku rozpisany ma zostać przetarg na budowę stadionu sportowego. Także w Gdańsku nie będzie w tym roku dużych przetargów infrastrukturalnych.

- Dopinamy sprawy związane z dofinansowaniem i dopiero w II połowie 2009 r. będą rozpisane przetargi - twierdzi Michał Piotrowski z Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Trochę wcześniej, ale też dopiero w przyszłym roku, rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę Baltic Areny w Gdańsku.

Z danych Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy wynika, że w tej chwili żadne z jego biur nie prowadzi przetargu na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych o dużej skali. Przedstawiciele wszystkich władz samorządowych niechętnie mówią o kosztach tych inwestycji. Zwykle decydującym czynnikiem jest cena i informowanie o planowanych kosztach mogłoby sugerować cenę firmom uczestniczącym w przetargach. Drogowcy podkreślają, że generalnie jest w tej chwili nieco więcej gminnych inwestycji drogowych.

- Trochę się ruszyło na drogach samorządowych - mówi Wojciech Malusi.

Bardzo często jednak z powodu spadku wartości euro i problemów z uzyskaniem unijnych dotacji wielkość komunalnych inwestycji drogowych także jest mniejsza niż pierwotnie planowano.

Inwestycje na kolei

Na kolei do końca roku zostaną rozpisane lub rozstrzygnięte przetargi na przebudowę tras Warszawa-Gdynia i Wrocław- Poznań. W sumie jeszcze w tym roku rozpisanych zostanie 13 nowych przetargów na modernizacje różnych odcinków dróg kolejowych. Chodzi między innymi o modernizacje tras kolejowych prowadzących do stolicy. W tym roku rozpisany zostanie przetarg na drugi etap modernizacji trasy do Łodzi, a także do Radomia i Białegostoku. Roboty na tych odcinkach będą mogły się rozpocząć najwcześniej od przyszłego roku.

- Generalnie polskie firmy specjalizujące się w budowie infrastruktury wykorzystują tylko połowę swoich mocy produkcyjnych - twierdzi Józef Zubelewicz z firmy Erbud.

Sprzęt, jeśli nie pracuje i stoi na placu, to dla firm dodatkowy koszt.

- Tej jesieni może być więcej przetargów, jeśli jeszcze na tym posiedzeniu Sejm przyjmie ustawę o ochronie przyrody i ustawę o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska - twierdzi Adrian Furgalski.

Obecnie część inwestycji jest wstrzymana w oczekiwaniu na nowelizacje przepisów pod kontem ich zgodności z prawem unijnym.

- Ja spodziewam się dużych prac inwestycyjnych dopiero na wiosnę przyszłego roku - mówi Furgalski.

GDDKiA buduje

Z danych Ministerstwa Infrastruktury wynika, że w tym roku podpisano już 119 umów na modernizację istniejącej sieci dróg i budowę nowych. W tej chwili trwają postępowania przetargowe i negocjacje dla 11 kontraktów na budowę autostrad i dróg ekspresowych o łącznej długości prawie 400 km. Te przetargi maja być rozstrzygnięte jeszcze w tym roku. Do tego trzeba jeszcze dodać rozpisane 42 przetargi (różnej wielkości) na przebudowę istniejących dróg. Nawet jeśli uda się zakończyć postępowanie we wszystkich tych przetargach, to prace na tych drogach rozpoczną się wiosną przyszłego roku.