W zakres ubezpieczeń weszły nakłady związane z utworzeniem oddziału lub przedstawicielstwa, o ile mają one wyodrębnione aktywa i kapitały w księgach inwestora, a także nakłady związane z nabyciem aktywa trwałego.

KUKE rozszerzyła też katalog zdarzeń stanowiących podlegające ubezpieczeniu ryzyko polityczne i zmniejszyła opłaty za rozpatrzenie wniosku.

Korporacja chroni inwestora przed ryzykiem politycznym w kraju, w którym inwestuje

Korporacja udziela polskim firmom gwarantowane przez Skarb Państwa ubezpieczenia inwestycji bezpośrednich za granicą.

W ramach ubezpieczenia korporacja chroni inwestora przed ryzykiem politycznym w kraju, w którym inwestuje. Zapewnia zwrot 90 proc. wartości zainwestowanych środków m.in. w przypadku wywłaszczenia czy zniszczenia inwestycji w wyniku działań wojennych.