Przedsiębiorcy, którzy dokonają koncentracji bez zgody prezesa UOKiK, mogą ponieść karę nawet do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów - poinformował w piątkowym komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zaznaczył jednocześnie, że poziom wiedzy przedsiębiorców o prawie antymonopolowym jest wciąż niski.

Do koncentracji dochodzi wówczas, gdy poszczególni przedsiębiorcy tracą swą samodzielność gospodarczą na rzecz jednego wspólnego przedsiębiorstwa, m.in. przez połączenie kilku firm lub przejęcie kontroli.

Zgodnie z prawem, zamiar koncentracji firmy muszą zgłosić do prezesa UOKiK, jeśli osiągają łączny obrót na poziomie 1 mld euro w skali światowej lub 50 mln euro na terytorium Polski (w skali roku).

UOKiK przypomina, że należy uwzględnić nie tylko obrót przedsiębiorców biorących bezpośredni udział w koncentracji, ale także grup kapitałowych, do których należą.

Zgoda na koncentrację musi być wydana przez Urząd przed jej dokonaniem

Zgoda na koncentrację musi być wydana przez Urząd przed jej dokonaniem. W przeciwnym wypadku UOKiK może nałożyć na firmę karę finansową albo nakazać podział przedsiębiorcy lub sprzedaż części jego udziałów.

Zgodnie z wynikami badań ARC Rynek i Opinia (przeprowadzonych na zlecenie UOKiK) o konieczności zgłoszenia zamiaru koncentracji wie tylko 1/3 przedsiębiorców reprezentujących najmniejsze firmy (34 proc.) i niemal połowa (48 proc.) będących przedstawicielami największych firm. Tylko co trzeci respondent wiedział, co decyduje o konieczności zgłoszenia zamiaru połączenia.

Ostatnio karę w wysokości 140 tys. zł prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel nałożyła na Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze i Samorząd Województwa Podkarpackiego, które bez jej zgody utworzyły spółkę Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka". Wniosek został złożony przez przedsiębiorców już po dokonaniu koncentracji.