Znowelizowana ustawa o swobodzie działalności gospodarczej oraz zmianie niektórych innych ustaw zmodyfikowała zasady przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców. Nowe przepisy dotyczące kontroli weszły w życie 7 marca tego roku. Generalnie przedsiębiorca powinien być powiadomiony o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Przewidziano jednak kilka przypadków, w których nie trzeba przedsiębiorcy informować o kontroli. I tak np. nie trzeba zawiadamiać o kontroli, która ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

Generalnie na podstawie bezpośrednio stosowanych przepisów prawa wspólnotowego można skontrolować przede wszystkim artykuły spożywcze. Ich kontrola prowadzona jest na podstawie prawa żywnościowego, które to w całości jest regulowane rozporządzeniami wspólnotowymi. Jedną z zasad tego systemu jest prowadzenie kontroli produktów spożywczych na wszystkich etapach produkcji oraz sprzedaży bez uprzedniej zapowiedzi. Polska Inspekcja Handlowa postępuje zatem w ten sam sposób jak wszystkie jej odpowiedniki w Unii Europejskiej. Oznacza to, że mały, średni czy duży sklep lub też hurtownia mięsna, sklep rybny, osiedlowy sklep spożywczy czy hipermarket mogą być skontrolowane bez zapowiedzi. Takie kontrole bez zapowiedzenia stwarzają szansę na szybkie wykrycie nieprawidłowości – w tym przypadku – związanych z jakością artykułów spożywczych, które, jeśli nie spełniają wymagań bezpieczeństwa, mogą być bardzo groźne dla konsumentów.

Nowe przepisy

7 marca 2009 r.

weszły w życie nowe przepisy o kontroli u przedsiębiorców

PODSTAWA PRAWNA

● Art. 79 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).