Stosunkowo najprostszym sposobem ratowania się przed zaciskającą się pętlą zadłużenia, zwłaszcza gdy składa się nań kilka zobowiązań, jest skonsolidowanie długu. Sposobem na to jest zaciągnięcie specjalnego kredytu, który praktycznie udzielany jest bezgotówkowo, gdyż bank przelewa określone transze pożyczki na konta poprzednich wierzycieli.

Korzyść z hipoteki

Większość kredytów konsolidacyjnych oferowanych przez banki ma charakter kredytów bądź pożyczek hipotecznych. A to oznacza, że ich oprocentowanie jest niższe niż jakichkolwiek innych kredytów i pożyczek. Ponadto przez tego rodzaju działanie można osiągnąć kilka korzyści.

Przede wszystkim możemy obniżyć administracyjne koszty obsługi. Jest to możliwe dzięki temu, że po zmianie całe zadłużenie obsługiwał będzie jeden bank na jednym rachunku. Już choćby z tej racji koszt będzie niższy. Ponadto kredyt konsolidacyjny może być niżej oprocentowany niż wszystkie lub przynajmniej znaczna część starych zobowiązań. Istotną okolicznością może być także to, że na okoliczność kredytu konsolidacyjnego podpisujemy nową umowę. Jest to więc okazja do tego, by na nowo ustalić warunki tejże umowy kredytowej. Przede wszystkim możemy elastycznie dostosować czas spłaty zobowiązania. Jeśli wydłużymy ją w czasie, to choć zsumowane koszty obsługi takiej pożyczki za cały okres automatycznie wzrosną, to jednak wysokość miesięcznego obciążenia może być nawet o 1/3 lub połowę niższa niż suma zobowiązań z okresu sprzed konsolidacji. W ten sposób, tylko poprzez negocjacje i zawarcie nowej umowy, uzyskamy więc radykalną poprawę płynności.