W związku z coraz gorszą spłacalnością tego rodzaju kredytów znacząco pogorszyła się jakość portfela kredytowego, a co się z tym wiąże koniecznością zawiązania rezerw z tego tytułu przez banki. W rezultacie słabsze wyniki finansowe publikowane są przez banki. Czy są możliwości porozumienia się z bankiem, gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji losowej i zabraknie nam środków na zapłatę raty kredytu?

Ubezpieczenie od utraty pracy

Utrata pracy, wstrzymana wypłata pensji, długotrwała choroba takie mogą być powody naszych problemów finansowych a w konsekwencji brak środków na obsługę posiadanych kredytów (czyli w terminie spłacić wymaganą kwotę).
Czy pozostaje wtedy tylko rozłożyć bezradnie ręce? Niekoniecznie… Po pierwsze do większości sprzedawanych obecnie produktów kredytowych oferowane jest – oczywiście odpłatnie (chociaż są wyjątki – vide „Pożyczka TU i TERAZ” Banku BGŻ) – grupowe ubezpieczenie, do którego może przystąpić kredytobiorca.

- W ramach tego pakietu kredytobiorca jest objęty ochroną ubezpieczeniową m. in. na wypadek utraty stałego źródła dochodu. W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego towarzystwo ubezpieczeń wypłaci nawet do 12 rat. Przystąpienie do Pakietu ubezpieczeń nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla kredytobiorcy. Natomiast zyskuje on bezpieczeństwo przez cały okres kredytowania. – wyjaśnia Marzena Bogusz z Departamentu Produktów i Usług Bankowości Detalicznej.

Zakres ubezpieczenia w każdym banku jest inny. W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, określona ilość rat -zazwyczaj oscylująca wokół 6-12 rat dla przykładu ubezpieczenie Ergo Hestia oferowane przy „Max Pożyczce Mini Racie” PKO Banku Polskiego, w przypadku utraty pracy przez kredytobiorcę, zapewni pokrycie 12 rat przez ubezpieczyciela.
Ubezpieczeniu „ Pożyczki gotówkowej „ ING Banku Śląskiego , oferowane przez TU Europa , w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem (np. utrata stałego źródła dochodu lub czasowa niezdolność do pracy), pozwoli w skrajnym przypadku na pokrycie 6 rat z „kieszeni” ubezpieczyciela.