W najbliższych dniach Netia zacznie oferować dostęp do internetu z przepustowością co najmniej 8 Mb/s za 79 zł miesięcznie w dwuletniej umowie.
Oferta dostępna będzie dla użytkowników łączy miedzianych w sieci Telekomunikacji Polskiej, którzy zdecydują się skorzystać z usługi LLU (uwolnienie pętli lokalnej, czyli dzierżawa odcinka sieci od centrali do gniazdka w domu klienta) oraz klientów korzystających z przejętych przez Netię lokalnych dostawców internetu. Konstrukcja oferty jest nowatorska, bo dotychczas na naszym rynku operatorzy sprzedawali łącza internetowe, określając ich maksymalną przepustowość. Netia mówi, że w tej ofercie prędkość będzie nie mniejsza niż oferowana.
W przypadku LLU maksymalna prędkość łącza wynosić będzie do 24 Mb/s. Z analiz Netii wynika, że aby łącze miało przepływowość 8 Mb/s, jego długość nie powinna być większa niż 1,5 km.
– Ten warunek spełnia do 70 proc. łączy TP w centralach, do których mamy dostęp – zapewniali GP przedstawiciele Netii.
Netia dziś ma dostęp do ok. 160 central TP obsługujących w sumie ok. 1,5 mln łączy miedzianych. Usługę LLU świadczy 7,4 tys. klientów. Nowa oferta ma – w ocenie Netii – zwiększyć zainteresowanie klientów TP usługą LLU.
Mirosław Godlewski, prezes największego alternatywnego operatora telekomunikacyjnego, prezentując w maju wyniki spółki za I kwartał, zapowiadał, że masowe pozyskiwanie klientów LLU rozpocznie w II półroczu. Wtedy też firma miała zacząć przenoszenie na LLU tych swoich klientów, którym obecnie świadczy usługi z wykorzystaniem BSA (hurtowy zakup dostępu do internetu od TP) i WLR (hurtowy zakup abonamentu od TP).
79 zł za łącze o przepustowości od 8 Mb/s to jedna z najtańszych ofert na rynku. Tyle mniej więcej kosztuje w TP i u konkurencji korzystającej z jej kabli łącze 2 Mb/s. W TP łącze 6 Mb/s (najwyższa oferowana przez operatora przepływowość w usłudze Neostrada) w dwuletnim kontrakcie kosztuje 124 zł miesięcznie. Takie samo łącze dostarczane przez PTK Centertel (BSA, usługa Orange Freedom) kosztuje 109 zł. Szybsze niż 6 Mb/s łącza internetowe oferują operatorzy telewizji kablowej. W UPC łącze 5 Mb/s kosztuje 75 zł miesięcznie, a łącze 15 Mb/s – 90 zł. W sieci Aster łącze działające z prędkością do 8 Mb/s kosztuje 141 zł miesięcznie, a działające z prędkością do 10 Mb/s – 167 zł.
70 proc.
łączy TP w centralach, do których ma dostęp Netia, spełnia warunki dostarczania z internetu z przepustowością co najmniej 8 Mb/s*
* według szacunków Netii