"Wciąż pracujemy nad założeniami do przyszłorocznego budżetu. Do końca tygodnia na pewno zostaną one opublikowane. Po piątkowych danych z GUS-u na temat PKB pojawiły się różnice w szacunkach dynamiki spożycia zbiorowego i w tej chwili eksperci ministerstwa i GUS-u analizują powody tych rozbieżności" – powiedziała Zajdel-Kurowska dziennikarzom.

Wiceminister wyjaśniła, że z punktu widzenia resortu, który przygotowuje budżet, bardziej istotna od samego wskaźnika wzrostu PKB jest jego struktura i ewentualne ryzyka, które mogą zaistnieć w ciągu całego okresu jego wykonywania.

"W świetle danych dostępnych na dziś, istnieje większe ryzyko, że szacunek PKB na przyszły rok będzie niższy niż wyższy od założeń opublikowanych w czerwcu" – powiedziała Zajdel-Kurowska.

Główne ryzyko wiąże się z gorszą od oczekiwań sytuacją w Niemczech, u głównego partnera Polski, pomimo pewnej poprawy sytuacji w USA, dodała.

W ub. tygodniu "Rzeczpospolita" podała, powołując się na źródła rządowe, że resort rozważa obniżenie prognozy PKB na 2009 rok do 4,6% z 5,0% przyjętych w czerwcowej wersji założeń. Na ten rok rząd prognozuje wzrost gospodarczy w wysokości 5,5%.

Resort nie przewiduje natomiast weryfikacji szacunków średniorocznej inflacji, która ma w przyszłym roku wynieść 2,9%

"Natomiast bilans ryzyk, jeśli chodzi o inflację, uległ poprawie i nie widzimy obecnie powodów, by weryfikować wcześniejsze założenia na 2009 rok" – powiedziała Zajdel-Kurowska.

Zwróciła uwagę na uspokojenie na rynku żywności; zaznaczyła też, że na rynku paliwowym nowe rekordy nie padły – prognozy mówiące o 200 USD/bbl okazały się czarnym scenariuszem.

"W świetle dostępnych na dziś danych, inflacja w 2008 roku może być nieco wyższa niż zapowiadane wcześniej 4,1%" – dodała jednak wiceminister.

W poniedziałek rano resort finansów podał, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu spadł o 0,2% wobec poprzedniego miesiąca, natomiast roczny wskaźnik inflacji wyniósł 5,0% wobec 4,8% odnotowanych w lipcu.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał w piątek, że produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł w drugim kwartale br. o 5,8%, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, zaś w pierwszym półroczu zwiększył się o 5,9%.