Składanie wniosków o dotacje przez internet – nad wprowadzeniem takiego ułatwienia dla firm zastanawia się zespół działający przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
Możliwe, że od przyszłego roku przedsiębiorcy starający się o unijne dotacje będą mogli składać wnioski wyłącznie przez internet. Jak dowiedziała się GP, nad wprowadzeniem takiego rozwiązania zastanawia się zespół do spraw uproszczeń, działający przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Według jego propozycji, możliwość korzystania tylko z internetu przy sięganiu po unijne dotacje dotyczyłaby na początek wybranych działań w programie Innowacyjna Gospodarka. W grę wchodzą na przykład działanie 8.1 (dotacje na założenie e-biznesu) i działanie 8.2 (wsparcie na informatyzację firmy).

Bez ton papieru

– W ten sposób uwolnilibyśmy przedsiębiorców od konieczności dostarczania do urzędów ton papierów. Odpadłyby też wszystkie problemy związane z brakiem pieczątek czy podpisów, które obecnie powodują odrzucenia projektów podczas oceny formalnej – mówi GP Marzena Chmielewska, członek zespołu z ramienia PKPP Lewiatan.
Zespół już wcześniej zwrócił się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z propozycją przeprowadzenia, w tym roku pilotażowego konkursu, w którym nabór odbywałby się tylko drogą elektroniczną. Jednak według agencji nie było takiej możliwości w pierwszych w tym roku konkursach.

Są podpisy elektroniczne

To nie jest pierwsza próba otwarcia funduszy unijnych na internet. W 2007 roku, kiedy program Innowacyjna Gospodarka był projektowany, nad podobnym rozwiązaniem zastanawiała się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Na przeszkodzie stanęła wówczas konieczność podpisania projektu. W grę wchodził tylko kosztowny podpis elektroniczny, którego nie posiadała zdecydowana większość przedsiębiorców. Obecnie sytuacja uległa poprawie i prawie wszystkie firmy korzystają z bezpiecznego podpisu elektronicznego. Taki wymóg wprowadziły nowe zasady rozliczania się z ZUS.