Przedsiębiorca, który chce skutecznie bronić się przed pojawiającymi się na rynku podróbkami czy imitacjami produkowanych przez niego towarów, musi zgłosić się do Urzędu Patentowego RP. Uzyskując ochronę na wzory użytkowe, wzory przemysłowe czy znaki towarowe, może pociągnąć naśladującego go konkurenta do odpowiedzialności zarówno cywilnej oraz karnej.
Codziennie celnicy kontrolujący przewóz importowanych towarów na granicach UE przechwytują mniejsze albo większe partie podrabianych perfum, leków, odzieży, zabawek czy części zamiennych do samochodów, które w skali roku są liczone w dziesiątkach milionów sztuk (np. w 2007 roku było ich 79 mln, z czego 60 proc. pochodziło z Chin). To efekt działań nieuczciwych producentów i importerów, którzy zamiast inwestować w badania naukowe, nowoczesne linie produkcyjne i marketing własnych towarów, wolą czerpać profity z cudzych marek, które osiągnęły sukces na rynku.

Potrzebna urzędowa ochrona

Podrabiane towary są produkowane w taki sposób, żeby wyglądały identycznie jak oryginalne. Nieuczciwi konkurenci naśladują każdy wyrób, który może im pomóc w szybkim osiągnięciu zysku, począwszy od nowych i użytecznych rozwiązań technicznych (np. melakser, czyli mikser i szatkownica w jednej obudowie, system prowadnic do koszyków wysuwanych z szafek), wygląd zewnętrzny produktów (linia zewnętrzna nadwozia samochodu, butelka stylizowana na kształt pocisku) lub umieszczają na nich znaki towarowe, które świadczą o tym, że wyrabiany przez nich towar pochodzi od znanego producenta i gwarantuje dobrą jakość.
Przedsiębiorcy, którzy nie chcą stać się bezbronni w momencie, kiedy padną ofiarą takich działań, powinni zawczasu zadbać o uzyskanie urzędowej ochrony swoich produktów. Będąc uprawnionymi do wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego czy znaku towarowego, mogą skutecznie walczyć z nierzetelnym producentem lub importerem, nie tylko zmuszając go do zaprzestania bezprawnych działań, lecz także do zapłaty odszkodowania. Zasady uzyskiwania takiej ochrony przedsiębiorcy i korzystania z niej w przypadku ingerencji w wynikające z niej uprawnienia reguluje przede wszystkim ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (p.w.p.).
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.