Pomoc prawna

Na przykład w Invest Banku ubezpieczenie dołączone do karty obejmuje m.in. zwrot kosztów odtworzenia utraconych w czasie podróży zagranicznej dokumentów i kart. Ubezpieczenie w karcie Raiffeisen Banku obejmuje m.in. pomoc prawną, w tym w związku z udziałem w wypadku samochodowym, transport zwłok ubezpieczonego, a także zakup trumny. W Pekao są to m.in. koszty pobytu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w przypadku konieczności jego hospitalizacji lub transportu do kraju. Ponadto warto sprawdzić, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby ubezpieczenie zaczęło działać. Dla przykładu w Citibanku ubezpieczenie chroni posiadacza karty i jego rodzinę w podróży publicznymi środkami transportu, tylko jeśli bilety zostały kupione przy użyciu karty kredytowej.