Prezydent zawetował nowelizację ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z powodu proponowanych w niej zasad zniesienia ograniczeń w zarobkach zarządów firm państwowych, wprowadzonych tzw. ustawą kominową. Zawetowana ustawa zawiera jednak także nowelizację ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Bez zmiany tej ustawy realizacja prawa około 117 tys. energetyków do objęcia akcji PGE, Taurona, Energi i Enei nie jest możliwa.

- Bez zmiany ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego udostępnienie akcji Tauron Polska Energia wszystkim uprawnionym jest niemożliwe - mówi Paweł Gniadek, rzecznik Taurona.

Przekroczone terminy

Chodzi o to, że minęły już terminy na składanie oświadczeń przez uprawnionych pracowników w sprawie zamiany akcji m.in. spółek Enion i EnergiaPro na akcje Taurona i żeby można zamianę kontynuować, to terminy muszą być przywrócone, co miała zapewnić nowelizacja zawetowanej ustawy. Podobnie jest w innych grupach energetycznych, a krąg uprawnionych może się poszerzyć.

- W grupie Energa jest około 15 tys. osób uprawnionych do otrzymania akcji, ale ta liczba może się zwiększyć. Tylko w Energa Operator uprawnionych jest prawie 13 tys. osób, jednak po zakończeniu wydawania akcji może to być ok. 15 tys. osób z racji pozyskania akcji przez spadkobierców osób uprawnionych - mówi Beata Ostrowska, rzecznik Energi.

- Rozważamy różne wyjścia w zależności od rozwoju sytuacji w Sejmie przy głosowaniu nad wetem prezydenta - mówi ogólnie Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa.

Jednak w praktyce sprawa jest prosta, bo chodzi o to, czy koalicja PO-PSL, która sama weta nie jest w stanie odrzucić, pozyska w tej sprawie głosy SLD. Jeśli nie pozyska, to zbyt wielu scenariuszy dalszego działania nie ma.

Wyjście awaryjne

Według informacji GP w resorcie skarbu rozważane jest m.in. podzielenie zawetowanego projektu na dwa.

- Jeśli weto prezydenta nie zostanie odrzucone, to ten projekt nowelizacji może zostać rozdzielony na dwa, z wyodrębnieniem zmian w ustawie kominowej - mówi osoba znająca plany resortu skarbu.

Dopiero w najbliższy wtorek, po posiedzeniu prezydium Sejmu, będzie na pewno wiadomo, czy Sejm rozpoczynający obrady też we wtorek zajmie się sprawą odrzucenia prezydenckiego weta. Szanse na to, że sprawa znajdzie się w porządku najbliższego posiedzenia Sejmu, są nikłe.

- Sprawa nie była omawiana na prezydium klubu PO, a jest ważna, więc oceniam na 90 proc., że na najbliższym posiedzeniu Sejmu się nią nie zajmie - mówi Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki.