Dochody budżetowe na koniec maja wyniosły 111 mld 51,2 mln zł, co oznacza wykonanie 36,6 proc. planowanych dochodów w tym roku.

Ministerstwo Finansów szacuje, że na koniec ubiegłego miesiąca dochody podatkowe i niepodatkowe wyniosły łącznie 97 mld 176,3 mln zł, co stanowi 36,1 proc. planu na ten rok. W przypadku podatków pośrednich było to 62 mld 716,4 mln zł (35,2 proc.), z czego podatek akcyzowy wyniósł 21 mld 346,6 mln zł (36,7 proc).

Z kolei podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych - według resortu - osiągnął odpowiednio wartość: 11 mld 939,1 mln zł (36 proc.) i 14 mld 865,5 mln zł (36,9 proc.).

Na koniec maja wydatki budżetowe wyniosły 127 mld 453,7 mln zł

Z szacunków resortu finansów wynika, że na koniec maja wydatki budżetowe wyniosły 127 mld 453,7 mln zł, czyli 39,7 proc. planu na cały ten rok. Od stycznia do maja br. przekazano z budżetu 11 mld 136,6 mln zł (41,9 proc.) na obsługę długu krajowego. Natomiast obsługa zadłużenia zagranicznego wyniosła 4 mld 526,7 mln zł (73,2 proc.).

W tym czasie z budżetu trafiło na dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 6 mld 347,7 mln zł, co stanowi 40 proc. planu na ten rok. Na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydano 13 mld 61,4 mln zł (42,2 proc.), a na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego 22 mld 690,6 mln zł (50,1 proc.).

Resort podał również, iż stan środków walutowych w dyspozycji Ministra Finansów na koniec maja br. wyniósł łącznie 3 mld 367,6 mln euro (15 mld 15,5 mln zł).

Ministerstwo Finansów zapłaciło w ubiegłym miesiącu 65,2 mln euro (287,6 mln zł) kapitału od długu zagranicznego oraz 108,7 mln euro odsetek (476,6 mln zł).

Z szacunków resortu wynika, że przychody z prywatyzacji na koniec maja wyniosły 470,3 mln zł, czyli 3,9 proc. tegorocznego planu.