Przelew w systemie SEPA to nowoczesna forma rozliczeń w euro o paneuropejskim zasięgu, dzięki której przedsiębiorcy mogą dokonywać płatności w równie łatwy, szybki, bezpieczny i tani sposób, jak w kraju.

Główni gracze na rynku międzybankowym wdrożyli lub też są na etapie finalizowania uruchomienia rozliczeń SEPA. Sektor bankowy ma jeszcze przed sobą długą drogę do upowszechnienia tej formy rozliczeń, zarówno w sektorze bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej. Od stycznia 2009 r., klienci korporacyjni HSBC mogą dokonywać przelewów w euro na terytorium UE w cenie 5 zł za transfer. Zlecenie zostanie zrealizowane nawet tego samego dnia, ale nie później niż trzy dni robocze. Transakcji można dokonywać poprzez system bankowości internetowej HSBCnet, co zapewnia dodatkową wygodę i daje możliwość dokonania przelewu z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

SEPA czyli Jednolity Obszar Płatności w Euro to projekt oparty na wspólnych zasadach, standardach i współpracy systemów bankowych w całej Unii Europejskiej, którego celem jest ułatwienie i przyspieszenie przelewów międzynarodowych na terenie krajów UE. Jednolity Obszar Płatności w Euro obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej (27 krajów członkowskich) oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię. Dzięki wykorzystaniu jednolitej infrastruktury obsługi SEPA, zwiększa się efektywność i bezpieczeństwo przepływu płatności na terenie Unii Europejskiej, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Najważniejsze korzyści wynikające z użytkowania systemu SEPA:

• niższe koszty transakcji
• proste i przejrzyste zasady naliczania opłat za przelewy
• szybkość - zlecenie zostanie zrealizowane nawet tego samego dnia tak, jak dzieje się to w przypadku płatności krajowych.
• lepsze zarządzanie płynnością i lepsza kontrola nad przelewami europejskimi
• usprawnienie przepływu gotówki - jednolite standardy i cykle czasowe dla płatności we wszystkich krajach
• wygoda – możliwość zlecenia przelewu przez internet
W dobie postępującej integracji europejskiej, otwierania rynków, usuwania granic oraz barier w handlu, przelew w obcych walutach, w szczególności w euro, stał się bardzo istotnym narzędziem realizowania płatności. Możliwość tanich i szybkich przelewów ma niebagatelne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy stajają się utrzymać swoją konkurencyjność na europejskim rynku, zwłaszcza teraz w okresie spowolnienia gospodarczego. Jednak nadal jest w Polsce wiele firm, które nie wiedzą o możliwości dokonywania tanich przelewów na terenie Unii Europejskiej w ramach systemu SEPA. Standardowo, za transfer zagraniczny firmy płacą od 40 do 100 zł.

Komentarz eksperta
Dariusz Szymański z departamentu bankowości transakcyjnej
HSBC Bank Polska S.A.
Całkowity udział płatności SEPA w Europie jest notowany na poziomie 2% pośród wszystkich elektronicznych transakcji płatniczych w liczbie ok. 50 mld rocznie. Zainteresowanie klientów płatnościami SEPA w całym Eurolandzie póki co nie jest wysokie. Większość klientów czeka na wdrożenie Polecenia Zapłaty w ramach SEPA zanim zdecydują się zainwestować w zmiany systemów wewnętrznych obsługujących płatności. Aby to mogło zaistnieć wszystkie kraje muszą dostosować prawo lokalne do Dyrektywy o Usługach Płatniczych na Rynku Wewnętrznym, co ma nastąpić do dnia 1 listopada br. Już wkrótce klienci będą poszukiwać banków, jak również dostawców ERP tj. systemów do zarządzania przedsiębiorstwami, którzy zaoferują najprostsze i najbardziej przejrzyste rozwiązania pozwalające na konwersję płatności i należności na SEPA. Bardziej dynamicznego wzrostu wolumenu transakcji w SEPA można spodziewać się pod koniec 2009 i w 2010 roku.

Przelewy SEPA - nareszcie po europejsku - Dowiedz się więcej "Polecenie przelewu SEPA"