Prezes NBP zaapelował do premiera Donalda Tuska, by "w imię dobrze rozumianej dbałości o wzrost gospodarczy i stabilność sektora finansowego podjął wszelkie niezbędne kroki, aby zysk PKO BP przeznaczyć w całości na podwyższenie kapitałów".

"Wypłata dywidendy i jednocześnie planowana rekordowa emisja akcji jest działaniem nieracjonalnym i jako takie zostało negatywnie odebrane przez rynek" - ocenił szef NBP na wtorkowej konferencji prasowej.

Według NBP, wypłata dywidendy przez PKO BP obniży współczynnik wypłacalności tego banku z 11,6 proc. do około 9 proc. Tym samym spadnie skłonność banku do udzielania kredytów.

"Rekomendacja zarządu banku PKO BP jest działaniem sprzecznym z dotychczasowymi wysiłkami KNF i NBP"

"W sytuacji, w której sektor bankowy znacząco zaostrza warunki kredytowania przedsiębiorstw, takie działanie dużego gracza musi się odbić na dynamice akcji kredytowej" - podkreślił Skrzypek.

Jego zdaniem, "działania zarządu banku PKO BP należy uznać za niezgodne z interesem gospodarczym nie tylko samego banku, ale i całej polskiej gospodarki".

"Rekomendacja zarządu banku PKO BP jest działaniem sprzecznym z dotychczasowymi wysiłkami KNF i NBP, które nakierowane były na zwiększenie kapitałów w bankach. Jest to również posunięcie sprzeczne z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego, która zwracała uwagę na bezwzględną potrzebę zachowania zysków w bankach" - podkreślił.

"Można szacować, że wpłata części zysku PKO BP do budżetu państwa zmniejszy deficyt budżetowy o ok. 0,2 proc. PKB. Wydaje się, że taka zmiana deficytu nie zostanie nawet zauważona przez rynki finansowe, a negatywny efekt związany z tą operacją całkowicie zniesie ewentualne korzyści z niższego deficytu" - powiedział.

Zarząd banku planuje emisję nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy o wartości do 5 mld zł

W poniedziałek PKO BP poinformował o planach wypłaty z zysku netto za 2008 rok 2,88 zł dywidendy na akcję, co oznacza, że do akcjonariuszy trafiłby prawie cały zeszłoroczny zysk netto banku. Wcześniej zarząd rekomendował, by bank nie wypłacał dywidendy za 2008 rok.

Zarząd banku planuje emisję nowych akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy o wartości do 5 mld zł. W projektach uchwał na walne zgromadzenie, zwołane na 30 czerwca, zarząd PKO BP zaproponował emisję do 650 mln akcji serii D.

Rzecznik resortu skarbu Maciej Wewiór powiedział we wtorek PAP, że "najpierw powinno odbyć się dokapitalizowanie banku, a dopiero później powinna zapaść decyzja o wypłacie dywidendy".