Jak powiedział w piątek PAP rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Jacek Strzałkowski, obecnie u większości operatorów telefonicznych opłata ta wynosi ok. 50-60 zł.

Nowelizacja, zarówno w przypadku abonentów, jak i użytkowników telefonów na kartę (tzw. pre-paid), znosi jednorazową opłatę za przeniesienie numeru przy zmianie operatora sieci telefonicznej.

Wśród prokonsumenckich zmian ustawy znajdują się zapisy, zgodnie z którymi klienci, którzy rozwiązali umowę z operatorem przed czasem, poniosą proporcjonalną karę do wielkości ulg, z których skorzystali.

Nowelizacja wprowadza też m.in. obowiązek zatrzymywania i przechowywania danych przez 24 miesiące przez operatorów telekomunikacyjnych. Przechowywanie ich, czyli tzw. retencja danych, będzie służyła przede wszystkim wykrywaniu przestępstw skierowanych przeciwko obronności, bezpieczeństwu państwa, bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu oraz przestępstw skarbowych.

Nowe przepisy Prawa telekomunikacyjnego wprowadzają też 5-letnią kadencję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z nowelizacją będzie go też powoływał i odwoływał Sejm za zgodą Senatu na wniosek premiera. Obecnie powołuje go premier po konkursie organizowanym przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.