W resorcie finansów odbyła się wspólna konferencja unijnego komisarza z polskim szefem resortu finansów Jackiem Rostwoskim.

Według unijnego komisarza, Polska zawdzięcza swoją dobrą pozycję gospodarczą stabilności finansów publicznych i bardzo dobremu nadzorowi finansowemu. "Przyczynia się to do lepszego przepływu kapitału" - powiedział. Wyraził nadzieję, że "pozytywny trend" dotyczący wzrostu gospodarczego zostanie utrzymany w kolejnych miesiącach.

Almunia przyznał, że "konsumpcja w Polsce utrzymuje się na dobrym poziomie, co przekłada się na pozytywną sytuację na rynku pracy".

"To zjawisko dotyczy nie tylko Polski; dotyczy ono wielu państw regionu europejskiego"

Jego zdaniem, są pewne obszary, które budzą jednak niepokój. Wyjaśnił, że chodzi m.in. "o kwestie stabilności fiskalnej", "problem nadmiernego deficytu sektora publicznego". "To zjawisko dotyczy nie tylko Polski; dotyczy ono wielu państw regionu europejskiego" - podkreślił Almunia.

Według raportu KE, deficyt finansów publicznych Polski wyniósł 3,9 proc. PKB w 2008 roku, czyli powyżej dozwolonych w traktacie z Maastricht 3 proc. PKB.

"Niepokój również budzi fakt, że w okresie szybkiego rozwoju gospodarczego, dobrej koniunktury, nie zostały podjęte działania na rzecz reform sektora publicznego. Nie wykorzystano tej dobrej koniunktury, by przygotować podłoże pod trudniejsze czasy" - podkreślił Almunia.

"Polska jest krajem z najszybszym wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej w pierwszym kwartale tego roku"

Obecny na konferencji Rostowski również przyznał, że poprzednie rządy niewystarczająco dbały, by w czasie szybkiego wzrostu gospodarczego naprawić finanse publiczne. "W tym okresie szybkiego wzrostu pozwolono na to, by deficyty sektora finansów publicznych były zbyt duże, żeby Polska zbytnio się zadłużała w dobrych czasach" - dodał minister finansów.

Zapewnił, że gdy wróci okres szybkiego wzrostu gospodarczego, rząd nie będzie stosował "tej nieodpowiedzialnej polityki, która była stosowana przez poprzednie dwa rządy".

Rostowski zgodził się z unijnym komisarzem, że odporność polskiej gospodarki w obecnym kryzysie jest bardzo pozytywnym faktem. "Polska jest krajem z najszybszym wzrostem gospodarczym w Unii Europejskiej w pierwszym kwartale tego roku".

"Mamy zdrowe fundamenty w sektorze finansowym, aby podtrzymać pewną pomoc ze strony rządu w akcji kredytowej dla przedsiębiorstw"

Unijny urząd statystyczny Eurostat podał w środę, że w pierwszym kwartale 2009 r. polskie PKB zwiększyło się o 1,9 proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem ub.r. po wzroście o 2,6 proc. rok do roku w czwartym kwartale 2008 r.

Minister finansów ocenił, że polska gospodarka ma zdrowe fundamenty dla podtrzymania wzrostu gospodarczego w następnych latach. "Mamy zdrowe fundamenty w sektorze finansowym, aby podtrzymać pewną pomoc ze strony rządu w akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. To jest kluczowy element, jeśli chodzi o zminimalizowanie bezrobocia" - powiedział.

Rostowski dodał, że "polityka fiskalna musi być rozsądna, ostrożna we wszystkich krajach Europy, a szczególnie w takich krajach jak Polska". Podkreślił, że "światowy kryzys wymaga działań na forum europejskim".