Navireo – zintegrowany system zarządzania średniej wielkości przedsiębiorstwem o dowolnej specjalizacji – wdrożono w firmie Astex. System spełnił oczekiwania klienta dzięki rozwiązaniom dostosowanym do indywidualnych wymogów i specyfiki działalności użytkowników.
Krajowy producent tynków szlachetnych i klejów budowlanych postanowił wdrożyć system w obszarach kluczowych dla firmy: zarządzania sprzedażą (w tym detaliczną), stanami magazynowymi, zamówieniami, zakupami i rozrachunkami, zarządzania finansami, obsługą dokumentów kasowych oraz operacji bankowych, definiowania i wyliczania różnego rodzaju sprawozdań finansowych i deklaracji, zarządzania kadrami i płacami, a także środkami trwałymi przedsiębiorstwa. Navireo zwiększył wydajność procesów handlowych i logistycznych Asteksu, umożliwiając przy tym płynną pracę w strukturze rozproszonej oraz poprawę komunikacji z odbiorcami hurtowymi i wykonawcami. Astex skorzystał ze Sfery Navireo w celu dopasowania systemu do specyficznych procesów wymuszonych przez rodzaj prowadzonej przez niego działalności. Wdrożenie zrealizował Akces – partner handlowy firmy Insert, producenta systemu Navireo. Wdrożenie rozpoczęło się od migracji danych z poprzedniego systemu (zgodnie z potrzebami Asteksu), a następnie przeprowadzono instalację, konfigurację oraz standardowe prace wdrożeniowe i szkoleniowe. Udało się również zrealizować nowe pomysły, ściśle dostosowane do wymogów producenta tynków i klejów. Pośród najważniejszych z nich można wymienić narzędzia do obsługi programu lojalnościowego oraz narzędzia rozliczające handlowców. Kolejnymi aplikacjami istotnymi dla Asteksu okazały się mechanizmy do zarządzania i rozliczania produkcji, znacznie skracające proces obiegu dokumentów i usprawniające przepływ informacji wewnątrz firmy, jak również między firmą a klientami. Pozwalają one także na lepsze planowanie dostaw materiałów i wyrobów gotowych.
– Na wybór Navireo zdecydowaliśmy się ze względu na jego wysoką skalowalność, szeroką możliwość parametryzacji i możliwość zaimplementowania dodatkowych funkcjonalności do systemu, opracowanych specjalnie dla nas przez firmę wdrożeniową – mówi Marcin Puczyński, prezes Asteksu.
– Dzięki temu mogliśmy dopasować produkt do naszych potrzeb i wymagań biznesowych – dodaje.
Wdrożenie Navireo (prace skończyły się w marcu) doprowadziło do osiągnięcia znacznie większego stopnia integracji informacji biznesowych dotyczących różnych obszarów firmy. Dzięki umożliwieniu zintegrowanej pracy online przy rozproszonej lokalizacji użytkowników, znacznemu usprawnieniu uległ przepływ informacji pomiędzy centralą a oddziałami oraz zarządzanie zapasami w magazynach oddziałowych. Pracownicy uzyskali łatwy dostęp do danych o kontrahentach, towarach i wielkości sprzedaży. Skrócił się też czas rozliczania handlowców.
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY
Navireo to zintegrowany system informatyczny adresowany do średnich firm, które stawiają wysokie wymagania aplikacjom do zarządzania przedsiębiorstwem. System można dostosować do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa z dowolnej branży, jego działów, a nawet konkretnych użytkowników. Program posiada budowę modułową i gwarantuje kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwa – począwszy od obsługi działu handlowego (sprzedaż tradycyjna, platforma sklepu internetowego, sprzedaż mobilna, wystawianie towarów/usług na aukcjach internetowych Allegro i eBay), sklepu i magazynu, poprzez pełną obsługę finansowo-księgową, a skończywszy na obsłudze działu kadrowego oraz naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników. Rozbudowa systemu jest prosta dzięki dostarczonej wraz z Navireo bibliotece programistycznej. System, pomimo bogatej funkcjonalności, pozostaje przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Szacunkowy koszt licencji Navireo i wdrożenia systemu wynosi 50–150 tys. zł.