Oprogramowanie ERP (Enterprise Resource Planning), czyli systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa jest najczęściej eksportowaną usługą IT do krajów Europy Środkowej i Wschodniej, wynika z badań firmy badawczej DiS, która od 14 lat bada rynek IT. Kto sprzedaje te usługi? Znaczącym dostawcą jest Polska. Nasze firmy sprzedały w zeszłym roku aż 105 takich projektów. Od momentu przystąpienia Polski do UE coraz więcej firm z Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier importuje produkty i usługi IT z Polski.

Potężne lecz skomplikowane narzędzie

Rozwiązania ERP w wielu przypadkach są skutecznym narzędziem pomagającym przeprowadzić bezbolesną redukcję kosztów przedsiębiorstwa w długim okresie. Są to rozbudowane systemy informatyczne, obejmujące często całe przedsiębiorstwo. Ich zadaniem jest koordynacja wszystkich zasobów, przepływu danych oraz procesów niezbędnych np. do realizacji zamówienia lub fakturowania.

Docelowo mogą zarządzać wszystkimi procesami począwszy od produkcji, logistyki, finansów, projektów, zasobów ludzkich aż po obsługę klienta. Pozwalają wszystkim działom firmy korzystać z jednej zintegrowanej bazy danych, do której systemy poszczególnych departamentów podłączone są na zasadzie modułów. Dzięki temu każdy pracownik posiadając odpowiednie uprawnienia, może mieć na bieżąco dostęp do zgromadzonych w mniej informacji.

Dzięki ERP firma może wykorzystać najnowocześniejsze aplikacje informatyczne, aby usprawnić wytwarzanie oraz dystrybucję produktów i usług. Przedsiębiorstwa, którym uda się je umiejętnie wdrożyć, mogą liczyć na szybki przepływ informacji i dostosować na bieżąco podaż do tak zmiennego w dzisiejszych czasach popytu. ERP pozwalają też lepiej zsynchronizować pracę zespołu, usprawnić pracę nad projektami i dzięki temu sprawić, że praca w firmie stanie się wydajniejsza, a koszty ogólne spadną.

Duże przedsięwzięcie

Współczesne aplikacje informatyczne pozwalają zintegrować pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa w jednym programie. Już na pierwszy rzut oka widać, że budowa i implementacja takiego systemu to ogromne wyzwanie. Dlatego ERP dostarczają firmom zwykle wyspecjalizowane firmy konsultingowe dysponujące odpowiednim know-how i ogromnymi zasobami IT. Zwykle wdrożenie systemu ERP wiąże się z dużymi nakładami, jednak jeśli zostanie wykonane należycie, zwróci się klientowi z nawiązką.

Zintegrowany system informatyczny pozwala połączyć w jednej aplikacji przestarzałe programy, które w wielu firmach funkcjonują osobno w działach finansów, sprzedaży, zasobów ludzkich czy produkcji. Dzięki temu pracownik magazynu może natychmiast przystąpić do realizacji zamówienia albo sprawdzić, czy opłata za dany produkt wpłynęła już na konto spółki.

Dobre rozwiązanie ERP jest elastyczne, dlatego nie musi oznaczać rezygnacji poszczególnych działów firmy z oprogramowania, do którego zdążyli już się przyzwyczaić pracownicy. Co więcej, w ramach systemu można dostosowywać do zmian poszczególne jego elementy.

Nowy trend

Nowoczesne systemy zarządzania wciąż są dla wielu firm nowością. Nic dziwnego, ich historia nie jest długa – ma około 30 lat. Rozwój dużych korporacji, współczesnego marketingu oraz globalizacja rynków sprawiły, że firmy musiały dostosować produkcję i dystrybucję do ciągłych zmian w prognozach sprzedaży czy też zmierzyć się z koordynacją coraz bardziej skomplikowanych procesów.

Doprowadziło to do rozwoju poszczególnych technik zarządzania procesem produkcji takich jak: MRP (Material Requirement Planning), czyli planowanie zapotrzebowania materiałowego, MRPII (Manufacturing Requirement Planning), czyli planowanie zapotrzebowania produkcyjnego oraz MR3 (Manufacturing Resource Planning), czyli planowanie zasobów produkcyjnych.

Jednocześnie wraz z rozwojem informatyki powstawały pierwsze procesy wytwarzania wspomagane przez komputer, takie jak CIM (Computer Integrated Manufacturing). Ostatnim ogniwem w łańcuchu tej korporacyjnej ewolucji jest właśnie ERP, który powstał w wyniku syntezy tych elementów.
Aby dane rozwiązanie zyskało szczytne miano ERP, musi łączyć ze sobą zarządzanie co najmniej dwoma procesami np. produkcją i dostawami. Jednak najbardziej rozbudowane rozwiązania oferowane przez duże firmy konsultingowe mogą zintegrować praktycznie wszystkie funkcje przedsiębiorstwa. Rozwiązania ERP stały się popularne w Stanach Zjednoczonych w latach 1990.