Wyniki funduszy inwestycyjnych w maju nie były już tak dobre jak miesiąc wcześniej. Podobna tendencja miała miejsce na giełdzie. W maju warszawski indeks WIG20 zyskał tylko 0,2 proc., a WIG 1 proc. wobec 19 proc. i 20,7 proc. miesiąc wcześniej. Z kolei zysk indeksów małych i średnich spółek – mWIG40 i sWIG80 wyniósł kolejno 3,4 proc. i 5 proc.

W tym samym czasie mediana stóp zwrotu funduszy akcji polskich wyniosła 2,79 proc. wobec 17,37 proc. miesiąc wcześniej, a funduszy akcji polskich małych i średnich spółek 2,09 proc. wobec 17,91 proc. w maju.

– Po silnych dwucyfrowych wzrostach warszawskiej giełdy w kwietniu, majowe przyrosty miały kosmetyczny charakter. Niektórym funduszom akcji udało się jednak osiągnąć wyniki znacznie lepsze od rynku – mówi Katarzyna Siwek z Expandera.

– Powody mogły być różne: mniejsze zaangażowanie w krajowe banki, ekspozycja na europejskie rynki wschodzące, zwłaszcza Rosję i Turcję, oraz większy udział w portfelach spółek z sWIG. Niemal wszystkie grupy funduszy ujętych w rankingu zanotowały w maju dodatnią medianę stóp zwrotu – dodaje.

Inaczej niż w kwietniu – w maju lepiej wypadają fundusze akcji zagranicznych wyceniane w złotych niż w walutach. Mediana stóp zwrotu tej pierwszej grupy funduszy wyniosła 8,13 proc. Z kolei zysk grupy funduszy akcyjnych zagranicznych wycenianych w walutach wyniósł 7,33 proc. Zdecydowanie najlepsze wyniki dały fundusze, specjalizujące się w inwestycjach na rynkach wschodzących. W maju najwięcej zarobił ING Chiny i Indie USD FIO (USD), który zyskał 25,6 proc., i ING Chiny i Indie USD FIO, którego zysk wyniósł 21,6 proc.

Wśród inwestorów nadal panuje więc optymizm.

– Od dołka z połowy lutego warszawska giełda zyskała już 47 proc., głównie na skutek wzrostów na rynkach zagranicznych. Powodem optymizmu inwestorów niezmiennie pozostają nadzieje na poprawę sytuacji gospodarczej w drugiej połowie roku, której pewnym odzwierciedleniem są nieco lepsze odczyty wskaźników makroekonomicznych opartych na oczekiwaniach – tłumaczy Katarzyna Siwek z Expandera.

Dodaje, że w czerwcu powinien zakończyć się trwający od początku maja trend boczny na GPW, przybliżając rozstrzygnięcie tego, czy obserwowany od połowy lutego ruch w górę ma jedynie charakter korekty w bessie, czy też jest początkiem nowej hossy.

W rankingu GP i Expandera w maju pierwsze miejsce zajęło Arka TFI (154 punkty), które zyskało dzięki Arka Akcji FIO i Arka Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO. Na ostatnim miejscu w rankingu GP i Expandera uplasowało się PZU TFI.

ZAŁOŻENIA RANKINGU GP I EXPANDERA

W rankingu oceniamy wyniki wszystkich funduszy zarządzanych przez dane TFI. Fundusze, które uzyskały wyniki powyżej mediany stóp zwrotu dla danej grupy, uzyskują punkty dodatnie (im lepszy wynik, tym więcej punktów). W przypadku osiągnięcia wyników poniżej mediany przydzielane są punkty ujemne.