Zrzeszający wydawców Związek Kontroli Dystrybucji Prasy rozpoczął seminaria i szkolenia dla kilkudziesięciu przedstawicieli największych reklamodawców na polskim rynku, by uświadomić im, że pogłoski o śmierci prasy są nieprawdziwe, a skuteczność dzienników i magazynów w kampaniach reklamowych jest wysoka i w wielu przypadkach ich wykorzystanie jest konieczne, by odnieść sukces.

– Walczymy z przekonaniem, że prasa jest w odwrocie i umiera. Fakty zdecydowanie temu przeczą, a prasa wciąż jest skutecznym medium reklamowym i ma wiele zalet, których nie posiada internet – mówi GP Rafał Oracz, dyrektor zarządzający CR Media Consulting, który prowadzi seminaria dla reklamodawców.

Dodaje, że opinie na temat śmierci prasy i jej słabej skuteczności reklamowej, są coraz częstsze, ale nieuzasadnione.

– Gdy pytamy reklamodawców, jaką skuteczność ma prasa, coraz częściej można usłyszeć, że niższą niż np. internet, ale gdy zapytamy, skąd takie przekonanie, to okazuje się, że nie wiedzą, bo tej skuteczności nie mierzą. Ulegają obiegowym i często fałszywym opiniom – mówi Rafał Oracz.

Widać to po spadku wydatków reklamowych w I kwartale. W prasie wydatki, według różnych szacunków, skurczyły się od 10 do nawet 25 proc., podczas gdy w innych mediach – telewizji i radiu – spadek nie przekroczył 9 proc. W internecie natomiast wzrost w I kwartale wyniósł od 4,9 do nawet 17 proc. W dużej mierze to efekt spowolnienia i ostrożności firm, ale na głębokość spadków wpływ mogą mieć też opinie o poszczególnych mediach. W przeciwieństwie do telewizji czy radia wokół prasy panuje znacznie gorsza atmosfera, potęgowana ogłaszanymi wieściami o zamykaniu gazet w USA, comiesięcznymi informacjami o spadkach sprzedaży w Polsce oraz informacjami o zwolnieniach i cięciach kosztów.

– Pokazujemy reklamodawcom, że w wielu przypadkach to raczej klasyczne strategie antykryzysowe, takie jak w każdej branży – podkreśla Rafał Oracz.

Dodaje, że prasa wciąż najlepiej sprawdza się jako element media miksu, czyli strategii realizowanych w różnych mediach: pomaga zrozumieć przekaz telewizyjny i zwiększyć jego siłę. Dzięki różnorodności tytułów można dotrzeć do dokładnej grupy klientów. Prasa pozostaje najsilniejszym medium reklamowym w skali świata.

– Prasa jest medium, które wybierane jest świadomie, konsumowane jest w sposób najbardziej intencjonalny, a przez to posiada najwyższy ze wszystkich mediów poziom akceptowalności reklam oraz większą trwałość przekazu. To pomaga skutecznie budować wizerunek, a fekty działań są długookresowe – tłumaczy Rafał Oracz.