Niektóre kanadyjskie sklepy i punkty usługowe pobierają dodatkowe opłaty za transakcje z użyciem karty debetowej. Czasem trzeba też zapłacić za skorzystanie z bankomatu.
O ile w USA aż trzech na czterech konsumentów korzysta z kart debetowych przy dokonywaniu zakupów, to jednak, według najnowszych badań rynkowych, najwięcej tego typu transakcji dokonują Kanadyjczycy. Zanotowany w ostatnich latach znaczny wzrost popularności kart płatniczych wynika m.in. z powodu zawarcia przed trzema laty porozumienia pomiędzy kanadyjską Acxsys Corporation i amerykańską NYCE Payments Network. Umożliwiło ono Kanadyjczykom płacenie za pomocą kart debetowych za towary zakupione w USA. Na terenie Kanady kartą debetową płaci się najczęściej w restauracjach, kinach, muzeach i w większości sklepów.

Opłaty za korzystanie

Użytkownicy kart powinni pamiętać, że korzystanie z nich nie zawsze jest bezpłatne. Niektóre sklepy i punkty usługowe pobierają za takie transakcje dodatkową, niewielką opłatę, tzw. convenience fee. Nie jest to sprzeczne z prawem, o ile informacja o takiej opłacie i jej wysokości ukaże się na ekranie urządzenia, za pomocą którego dokonujemy transakcji. Jeżeli kupujący nie zgadza się na dodatkową opłatę, sprzedawca powinien umożliwić mu bezpłatne unieważnienie transakcji. Aby uniknąć takich sytuacji, użytkownik karty powinien uzgodnić ze sprzedawcą warunki korzystania z niej jeszcze przed dokonaniem płatności.
Warto też pamiętać, że niektóre sklepy lub punkty usługowe zastrzegają sobie minimalną wartość zakupu dokonywanego za pomocą karty. Różni się ona w zależności od rodzaju oferowanych dóbr. Najczęściej to kwota od 5 do 10 CAD.

Drogi bankomat

Z koniecznością uiszczenia opłaty convenience fee musi liczyć się także osoba, która podejmuje pieniądze z bankomatu (automated banking machine, czyli ABM). Zazwyczaj wynosi ona co najmniej 1,50 CAD i jest pobierana, gdy transakcji dokonuje się w bankomacie nienależącym do banku macierzystego.
Osoba korzystająca z bankomatu może zostać zobowiązana do pokrycia dwóch dodatkowych opłat tzw. network access fee i opłaty za dokonanie transakcji bankowej, pobieranej przez bank macierzysty. Zdarza się więc, że podjęcie pieniędzy z bankomatu kosztuje w sumie około 6 CAD.
Aby uniknąć opłat, należy dokładnie dowiedzieć się, ile transakcji jest wliczonych w miesięczną opłatę bankową. W zależności od liczby przewidywanych transakcji, użytkownik karty może wybrać najlepszą opcję zaproponowaną przez bank. Informacje na ten temat są zamieszczone w publikacji The Cost of Banking Guide, którą można znaleźć na stronie internetowej Financial Consumer Agency of Canada (FCAC,) www.fcac-acfc. gc.ca/eng/default.asp. Strona ta umożliwia wybranie najwygodniejszej opcji, proponując najtańsze rozwiązanie. Na zamówienie użytkownika, (złożone telefonicznie, nr 1-866-461- 3222) FCAC przesyła bezpłatnie broszurkę dotyczącą transakcji bankowych.
Dobrym sposobem na uniknięcie przynajmniej jednej z opłat jest podjęcie gotówki z konta przy dokonywaniu zakupów (tzw. cash back). W większości sklepów lub punktów usługowych istnieje taka możliwość. Podjęta z konta kwota jest wówczas doliczona do rachunku.
5-10 CAD wynosi zazwyczaj minimalna wartość zakupu dokonywanego za pomocą karty