Zdaniem Agnieszki Majchrzak z biura prasowego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mamy do czynienia z działaniami, które nie są zabronione. Jak powiedziała, dopóki nie mają one charakteru uzgodnionego porozumienia pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami, nie można ich uznać za zmowę cenową.

"Od zmów cenowych należy odróżniać naśladownictwo cenowe, tzw. zachowania pararelne. Wynikać one mogą z polityki handlowej przedsiębiorców, którzy cenę oferowanych przez siebie produktów lub usług ustalają w oparciu o analizę cen konkurencji" - zaznaczyła.

PKO BP podniósł od maja miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku Superkonto

PKO BP, który prowadzi ponad 6,3 mln ROR-ów (dane na koniec marca 2009 r.), podniósł od maja miesięczną opłatę za prowadzenie rachunku Superkonto z 5,40 zł do 6,90 zł. Więcej kosztuje też opłata za przelew na rachunek w innym banku składany w oddziale - wzrost z 4 zł do 5 zł.

Jak poinformowała Monika Floriańczyk z Zespołu Prasowego PKO BP, bank zdecydował się na podwyżki, by dostosować stawki do obecnych warunków na rynku oraz własnych kosztów.

"Jest to pierwsza istotna zamiana taryfy od ponad trzech lat. W ciągu tego czasu na rynku rosły ceny usług, których PKO BP jest odbiorcą, a opłaty za usługi świadczone klientom nie zmieniały się. W tym czasie wprowadziliśmy wiele udogodnień dla klientów, m.in. odmiejscowienie obsługi, co było możliwe dzięki zakończeniu prac nad zintegrowanym systemem informatycznym" - wyjaśniła.

Na podwyżki zdecydował się bank ING

Na podwyżki zdecydował się także bank ING; opłata za prowadzenie konta Standard rośnie z 7 zł do 8 zł miesięcznie. Bank wprowadził także opłatę dla rachunku Student; przed podwyżkami bezpłatne, a od 29 kwietnia opłata wynosi 2 zł na miesiąc.

ING zwiększył też opłaty dla klientów, którzy korzystając z kart, nie zapłacą więcej za zakupy niż 100 zł miesięcznie. Wówczas za użytkowanie kart opłata wzrośnie, w zależności o rodzaju konta, z 1,5 zł do 3 zł i z 4 do 6 zł.

Jak wyjaśnił Roman Jędrkowiak, dyrektor odpowiedzialny za marketing, decyzja o zmianach jest wynikiem analizy kosztów. Na koniec I kwartału 2009 roku ING Bank Ślaski prowadził 1 mln 356 tys. ROR-ów.

Od mają podrożały usługi w MultiBanku

Od mają podrożały także usługi w MultiBanku, który prowadzi 411,6 tys. rachunków indywidualnych i firmowych (dane na koniec kwietnia 2009). Za rachunki standardowe MultiKonto w taryfie Active klienci płacą miesięcznie o 2,5 zł drożej, czyli 9,5 zł. Opłata jest zwracana, jeśli średniomiesięczne wpływy na rachunek wynoszą minimum 2,5 tys. zł lub wartość ulokowanych środków wáMultiBanku na wszystkich rachunkach bezpośrednio powiązanych z MultiKontem wynosi minimum 20átys. zł.

Wzrosły też opłaty za rachunki w taryfie Classic z 15 zł na 19,5 zł, a w taryfie Intensive z 40 zł na 49,5 zł. W obu przypadkach opłata jest zwracana, jeśli środniomiesięczny obrót na koncie wynosi 8 tys. (Classic) i 12 tys. (Intensive) lub kiedy klient na rachunkach w banku ma saldo w wysokości 100 tys. (Classic) lub 200 tys. (Intensive).

W Banku Millennium podwyższona została opłata za korzystanie z karty debetowej - z 15 zł na 20 zł rocznie. Liczba rachunków klientów indywidualnych (jedynie konta w złotówkach, bez kont oszczędnościowych) prowadzonych przez bank to ponad 1,4 mln.